Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 84 results
5.
Install
2009-08-25
Installer
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installer (OEM modus, for maskinprodusenter)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du installerer i maskinprodusentmodus. Vennligst oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet vil lagres på de installerte systemene og brukes i forbindelse med feilrapportering.
15.
Where are you?
2009-08-25
Hvor bor du?
16.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturutforming
23.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
29.
Skip
2009-08-25
Hopp over
41.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Du kjører i feilsøkingsmodus. Ikke bruk et viktig passord!
48.
Log in automatically
2009-08-25
Logg inn automatisk
53.
Prepare partitions
2009-08-25
Klargjør partisjoner
56.
Quit the installation?
2009-08-25
Vil du avbryte installasjonen?
57.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Er du sikker på at du vil avbryte installasjonen nå?
67.
Installation Complete
2009-09-05
Installasjonen er fullført
68.
Continue Testing
2009-09-05
Fortsett testing
69.
Restart Now
2009-09-05
Start på nytt nå
71.
Installer crashed
2009-08-25
Installasjonsprogrammet krasjet
83.
Device
2009-08-25
Enhet
84.
Type
2009-08-25
Type
85.
Mount point
2009-08-25
Monteringspunkt
86.
Format?
2009-08-25
Formatér?
87.
Size
2009-08-25
Størrelse
88.
Used
2009-08-25
Brukt
90.
free space
2009-08-25
ledig diskplass
91.
unknown
2009-08-25
ukjent
92.
Create partition
2009-08-25
Opprett partisjon
96.
Primary
2009-08-25
Primær
97.
Logical
2009-08-25
Logisk
98.
Edit partition
2009-08-25
Endre partisjon
99.
Edit a partition
2009-08-25
Endre en partisjon
100.
Boot loader
2009-08-25
Oppstartslaster
102.
Go Back
2009-08-25
Gå tilbake
103.
Continue
2009-08-25
Fortsett
107.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2009-08-25
Installasjonen er fullført. Du må starte datamaskinen på nytt for å bruke den nye installasjonen.
109.
Installing system
2009-08-25
Installerer systemet
110.
Finding the distribution to copy...
2009-08-25
Finner distribusjon som skal kopieres...
111.
Copying files...
2009-08-25
Kopierer filer...
113.
Installation Failed
2009-08-25
Installasjonen feilet
114.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2009-08-25
Installasjonen støtte på en feil ved kopiering av filer til harddisken:
115.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2009-08-25
Dette er forårsaket av at det er ikke er nok diskplass til å fullføre installasjonen. Kjør derfor installasjonen på nytt og velg en harddisk med tilstrekkelig plass til å fullføre installasjonen.
116.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2009-08-25
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD plate eller spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD platen, brenne CD/DVD platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på flere elektronikkbutikker).
117.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette er ofte begrunnet i en skadet harddisk. Det kan hjelpe å sjekke om harddisken er utdatert, eller også å flytte datamaskinen til kjøligere omgivelser.
118.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD plate eller spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD platen, brenne CD/DVD platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på flere elektronikkbutikker). Alternativet er dette ofte begrunnet i en skadet harddisk. Det kan også hjelpe å sjekke om harddisken er utdatert, eller å flytte datamaskinen til kjøligere omgivelser.
119.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2009-08-25
Følgende fil tilsvarer ikke opprinnelig fil på CD/DVD:
120.
Copying installation logs...
2009-08-25
Kopierer installasjons logger...
121.
Configuring target system...
2009-08-25
Konfigurerer målsystemet...
122.
Configuring system locales...
2009-08-25
Setter opp systemspråk...
123.
Configuring apt...
2009-08-25
Setter opp apt...
124.
Configuring time zone...
2009-08-25
Setter opp tidssone...
125.
Configuring keyboard...
2009-08-25
Setter opp tastatur...
126.
Creating user...
2009-08-25
Oppretter bruker...