Translations by Methras

Methras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
63.
Cancel the installation.
2010-02-08
Avbryt installasjonen.
64.
This may leave your computer unable to boot.
2010-02-08
Dette kan føre til at datamaskinen ikke kan starte.
65.
How would you like to proceed?
2010-02-08
Hvordan ønsker du å fortsette?
108.
Verifying the installation configuration...
2010-02-08
Kontrollerer installasjonsinstillinger...
149.
Error copying network configuration
2010-02-08
Feil ved kopiering av nettverksinstillingene
150.
An error occurred while copying the network settings. The installation will continue, but the network configuration will have to be set up again in the installed system.
2010-02-08
En feil oppsto ved kopieringen av nettverksinnstillingene. Installasjonen vil fortsette, men nettverksinnstillingene må angis igjen i det installerte systemet.
163.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large:
2010-02-08
Noen av partisjonene du har laget er for små. Vennligst lag følgende partisjon minimum denne størrelsen:
177.
Checking for installer updates
2010-02-08
Ser etter installasjonsoppdateringer
178.
Reading package information
2010-02-08
Leser pakkeinformasjonen
179.
Updating package information
2010-02-08
Oppdaterer pakkeinformasjonen
180.
File ${INDEX} of ${TOTAL} at ${SPEED}/s
2010-02-08
Fil ${INDEX} av ${TOTAL} med ${SPEED}/s
181.
File ${INDEX} of ${TOTAL}
2010-02-08
Fil ${INDEX} av ${TOTAL}
182.
Installing update
2010-02-08
Installerer oppdatering
183.
Error updating installer
2010-02-08
Feil ved oppdatering av installasjonsprogrammet
184.
The installer encountered an error while trying to update itself:
2010-02-08
Installasjonsprogrammet støtte på en feil mens den prøvde å oppdatere seg selv: