Translations by Oskars Galanders

Oskars Galanders has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 184 results
171.
A fax machine or the fax function of a multi-function device connected to a USB port.
2018-04-10
Faksa aparāts vai pie USB pieslēgtas daudzfunkcionālās iekārtas faksa funkcija
223.
Print Quality
2018-04-10
Drukas kvalitāte
224.
Automatic
2018-04-10
Automātiska
225.
Printing Quality
2018-04-10
Drukas kvalitāte
228.
Normal Color
2018-04-10
Parasta krāsās
229.
Normal Grayscale
2018-04-10
Parasta pelēktoņos
230.
Draft Color
2018-04-10
Melnraksta krāsās
231.
Draft Grayscale
2018-04-10
Melnraksta pēlēktoņos
232.
Best
2018-04-10
Labākā
233.
High-Resolution Photo
2018-04-10
Augstas izšķirtspējas foto
234.
Fast Draft
2018-04-10
Ātrs melnraksts
235.
Installed Cartridges
2018-04-10
Instalētie kārtridži
236.
Fast Only
2018-04-10
Tikai ātrs
237.
Photo Only
2018-04-10
Tikai foto
238.
Black and TriColor
2018-04-10
Melns + trīskrāsu
239.
Photo and TriColor
2018-04-10
Foto + trīskrāsu
2018-04-10
Foto un trīskrāsu
240.
Resolution
2018-04-10
Izšķirtspēja
241.
Color Mode
2018-04-10
Krāsainais režīms
2018-04-10
Krāsu režīms
243.
Black Only Grayscale
2018-04-10
Pelēktoņu tikai ar melno
244.
Quality
2018-04-10
Kvalitāte
245.
High Resolution
2018-04-10
Augstas izšķirtspējas
246.
Paper source
2018-04-10
Papīra avots
247.
Auto Source
2018-04-10
Automātiski izvēlēts avots
248.
Manual Feed
2018-04-10
Rokas padeve
249.
Middle Tray
2018-04-10
Vidējā paplāte
2018-04-10
Vidējā lāde
250.
Upper or Only One InputSlot
2018-04-10
Augšējā vai vienīgā paplāte
2018-04-10
Augšējā vai vienīgā lāde
251.
Multi-purpose Tray
2018-04-10
Daudznolūku paplāte
2018-04-10
Daudznolūku lāde
252.
Drawer 1
2018-04-10
Lāde 1
2018-04-10
Lāde #1
253.
Drawer 2
2018-04-10
Lāde 2
2018-04-10
Lāde #2
254.
Tray 1
2018-04-10
Paplāte 1
255.
Auto Select
2018-04-10
Automātiska izvēle
256.
Media Type
2018-04-10
Mēdija (drukas materiāla) tips
2018-04-10
Mēdija tips
257.
Bond
2018-04-10
Izturīgs (bond) papīrs
258.
Color
2018-04-10
Krāsās
259.
Envelope
2018-04-10
Aploksne
260.
Labels
2018-04-10
Birka/etiķete
2018-04-10
Birkas
261.
Standard Paper
2018-04-10
Standarta papīrs
262.
Heavy
2018-04-10
Biezs
263.
Light
2018-04-10
Plāns
264.
Recycled
2018-04-10
Pārstrādātais
265.
Transparency
2018-04-10
Caurspīdīgums