Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

11511166 of 1166 results
1677.
Available panels:
2014-05-29
Käytettävissä olevat paneelit:
1678.
All Settings
2014-05-29
Kaikki asetukset
1679.
Primary Menu
2019-03-06
Ensisijainen valikko
1680.
Warning: Development Version
2018-08-28
Varoitus: kehitysversio
1681.
This version of Settings should only be used for development purposes. You may experience incorrect system behavior, data loss, and other unexpected issues.
2018-08-28
Tätä järjestelmäasetusten versiota tulee käyttää vain kehitystarkoituksiin. Saatat kohdata virheellistä järjestelmän toimintaa, tietojen menetystä tai muita odottamattomia ongelmia.
1683.
org.gnome.Settings
2019-03-06
org.gnome.Settings
1685.
General
2017-06-18
Yleiset
1686.
Quit
2017-06-18
Lopeta
1687.
Search
2017-06-18
Haku
1688.
Panels
2017-06-18
Paneelit
1689.
Go back to previous panel
2018-08-28
Siirry takaisin edelliseen paneeliin
1690.
Cancel search
2017-06-18
Peru haku
1691.
The identifier for the last Settings panel to be opened
2021-06-11
Viimeksi avattavan asetuspaneelin tunniste
1692.
The identifier for the last Settings panel to be opened. Unrecognised values will be ignored and the first panel in the list selected.
2021-06-11
Viimeksi avattavan asetuspaneelin tunniste. Tuntemattomat arvot ohitetaan ja luettelossa ensimmäisenä oleva paneeli valitaan.
1693.
Show warning when running a development build of Settings
2018-08-28
Näytä varoitus kun käytössä on järjestelmäasetusten kehitysversio
1694.
Whether Settings should show a warning when running a development build.
2018-08-28
Tulisiko järjestelmäasetusten näyttää varoitus, kun käytössä on kehitysversio.