Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1275 results
~
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2017-04-28
Jūs pašlaik neesat ierakstījies YouTube Jums jau ir jābūt izveidotam Google kontam un tur ir jābūt iestatītai YouTube izmantošanai, lai turpinātu. Lielāko daļu kontu varat iestatīt, izmantojot pārlūku un ierakstoties YouTube vismaz vienreiz.
2012-10-01
Jūs pašlaik neesat ierakstījies YouTube Jums jau ir jābūt izveidotam Google kontam un tur ir jābūt iestatītai YouTube izmantošanai, lai turpinātu. Jūs varat iestatīt vairums kontu, izmantojot pārlūku un ierakstoties YouTube vismaz vienreiz.
2011-04-21
Jūs pašlaik neesat pieteicies YouTube Jums jau ir jābūt izveidotam Google kontam un tur ir jābūt iestatītai YouTube izmantošanai, lai turpinātu. Jūs varat iestatīt vairums kontu, izmantojot pārlūku un piesakoties YouTube vismaz vienreiz.
1.
Shotwell
2011-09-09
Shotwell
2.
Popular photo manager
2017-07-29
Populārs fotogrāfiju pārvaldnieks
3.
Shotwell is an easy-to-use, fast photo organizer designed for the GNOME desktop. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Shotwell’s non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors.
2017-07-29
Shotwell ir ātrs, viegli lietojams fotogrāfiju organizētājs, veidots GNOME darbvirsmai. Tas jums ļauj importēt fotogrāfijas no kameras uz disku, organizēt tās pēc datuma, tematikas vai par vērtējuma. Tas arī piedāvā vienkāršu fotogrāfiju rediģēšanu, piemēram, apcirst, novērst sarkano acu efektu, pielabot krāsas un iztaisnot bildi. Shotwell nedestruktīvā fotogrāfiju rediģēšana nemaina sākotnējo fotogrāfiju, kas jums ļauj eksperimentēt un labot kļūdas.
5.
Shotwell supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats.
2017-07-29
Shotwell atbalsta JPEG, PNG, TIFF un dažādus jēlo datņu formātus.
7.
Organize your photos
2017-04-28
Organizē savas fotogrāfijas
2011-04-21
Organizē savas bildes
8.
album;camera;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;image;images;import;organize;photo;photographs;photos;picture;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video;facebook;flickr;picasa;youtube;piwigo;
2017-04-28
albums;kamera;kameras;kadrēt;rediģēt;uzlabot;eksportēt;galerija;attēls;attēli;importēt;organizēt;foto;fotogrāfija;fotogrāfijas;attēls;attēli;drukāt;publicēt;pagriezt;dalīties;tagi;video;facebook;flickr;picasa;youtube;piwigo;
9.
shotwell
2017-07-29
shotwell
10.
Shotwell Viewer
2017-07-29
Shotwell skatītājs
11.
Photo Viewer
2011-04-21
Fotogrāfiju skatītājs
12.
authentication token
2017-07-29
autentificēšanās marķieris
13.
Yandex-Fotki authentication token, if logged in.
2017-07-29
Yandex-Fotki autentificēšanās marķieris, ja esat ierakstījies.
14.
Token
2017-07-29
Marķieris
15.
The token to access tumblr
2017-07-29
Marķieris, ar ko piekļūt tumblr
16.
Secret token
2017-07-29
Slepenais marķieris
17.
The secret token to sign oauth requests
2017-07-29
Slepenais marķieris, ar ko parakstīt oauth pieprasījumus
18.
default size
2017-07-29
noklusējuma izmērs
19.
A numeric code representing the default size for photos uploaded to Tumblr
2017-07-29
Skaitlisks kods, kas attēlo noklusējuma izmēru fotogrāfijām, kas augšupielādētas Tumblr
20.
default blog
2017-07-29
noklusējuma emuārs
21.
The name of the default blog of the user, if any
2017-07-29
Nosaukums lietotāja noklusējuma emuāram, ja tāds ir
22.
Rajce URL
2017-07-29
Rajce URL
23.
URL of the Rajce server.
2017-07-29
Rajce servera URL.
24.
username
2017-07-29
lietotājvārds
25.
Rajce username, if logged in.
2017-07-29
Rajce lietotājvārds, ja ir ierakstījies.
26.
token
2017-07-29
marķieris
27.
user token, if remembered.
2017-07-29
lietotāja marķieris, ja ir iegaumēts.
28.
last category
2017-07-29
pēdējā kategorija
29.
The last selected Rajce category.
2017-07-29
Pēdējā izvēlētā Rajce kategorija.
30.
last photo size
2017-07-29
pēdējais fotogrāfijas izmērs
31.
A numeric code representing the last photo size preset used when publishing to Rajce.
2017-07-29
Skaitlisks kods, kas attēlo pēdējo izmēra priekšiestatījumu, kas tika izmantots, publicējot Rajce.
32.
remember
2017-07-29
atcerēties
33.
If true, remember last login.
2017-07-29
Ja patiess, atcerēties pēdējo ierakstīšanās reizi.
34.
hide album
2017-07-29
slēpt albumu
35.
If true, hide the newly created Rajce album.
2017-07-29
Ja patiess, slēpt jaunizveidoto Rajce albumu.
36.
open album in web browser
2017-07-29
atvērt albumu tīmekļa pārlūkā
37.
If true, open target album in the web browser just after uploading photos
2017-07-29
Ja patiess, atvērt mērķa albumu tīmekļa pārlūkā uzreiz pēc fotogrāfiju augšupielādēšanas.
38.
remove sensitive info from uploads
2017-07-29
Izņemt sensitīvo informāciju pirms augšupielādēt
39.
Whether images being uploaded to Rajce should have their metadata removed first
2017-07-29
Vai, pirms augšupielādēt uz Rajce, no attēliem jāizņem metadati
40.
display basic properties
2017-07-29
rādīt pamata īpašības
41.
True if the basic properties pane is to be displayed, false otherwise.
2017-07-29
Patiess, ja ir jāattēlo pamata īpašību rūti, citādi aplams.
42.
display extended properties
2017-07-29
rādīt paplašinātās īpašības
43.
True if the extended properties window is to be displayed, false otherwise.
2017-07-29
Patiess, ja ir jāattēlo paplašināto īpašību rūti, citādi aplams.
44.
display sidebar
2017-07-29
rādīt sānu joslu
45.
True if the sidebar is to be displayed, false otherwise.
2017-07-29
Patiess, ja ir jāattēlo sānu josla, citādi aplams.
46.
display toolbar
2017-07-29
rādīt rīkjoslu
47.
True if the bottom toolbar is to be displayed, false otherwise.
2017-07-29
Patiess, ja ir jāattēlo rīkjosla, citādi aplams.
48.
display search bar
2017-07-29
rādīt meklēšanas joslu