Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 11 results
1.
Monitor Resolution Settings has detected that the virtual resolution must be set in your configuration file in order to apply your settings.

Would you like Screen Resolution to set the virtual resolution for you? (Recommended)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծրագիրը հայտնաբերել է, որ Ձեր կարգավորումները գործադրելու համար կազմաձեւման նշոցում անհրաժեշտ է տեղադրել թվացյալ լուծայնությոնը։
Դուք կամենո՞ւմ եք, որ ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծրագիրը տեղադրի լուծայնությունը։ (Խորհուրդ է տրվում)
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../ScreenResolution/ui.py:60
2.
Could not connect to Monitor Resolution Settings DBUS service.
Չի ստացվում կապակցել Ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծառայության հետ։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../ScreenResolution/ui.py:64
3.
Please log out and log back in again. You will then be able to use Monitor Resolution Settings to setup your monitors
Խնդրում ենք դուրս գալ համակարգից եւ նորից մտնել համակարգ։ Դրանից հետո Ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծրագիրը կկարողանա կարգավորել Ձեր ցուցադրիչը։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../ScreenResolution/ui.py:66
4.
Monitor Resolution Settings can't apply your settings.
Չի ստացվում գործադրել Ձեր կարգավորումները։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../ScreenResolution/ui.py:68
5.
Monitor Resolution Settings
Ցուցադրիչի լուծայնության կարգավորումներ
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../ScreenResolution/ui.py:70
6.
Change Screen Resolution Configuration
Փոխել ցուցադրիչի լուծայնության կազմաձեւը
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../screenresolution-mechanism.policy.in.h:1
7.
Changing the Screen Resolution configuration requires privileges.
Ցուցադրիչի լուծայնության կայանքների փոխելը պահանջում է արտոնություններ։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../screenresolution-mechanism.policy.in.h:2
8.
Change the effect of Ctrl+Alt+Backspace
Փոխել Ctrl+Alt+Backspace սեղմելու արդյունքը
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../screenresolution-mechanism.policy.in.h:3
9.
Changing the effect of Ctrl+Alt+Backspace requires privileges.
Ctrl+Alt+Backspace սեղմելու արդյունքի փոխելը պահանջում է արտոնություններ։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in ../screenresolution-mechanism.policy.in.h:4
10.
Enable or disable the NVIDIA GPU with PRIME
(no translation yet)
Located in ../screenresolution-mechanism.policy.in.h:5
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian.