Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 859 results
114.
Whether the color selector should allow setting opacity
2010-11-25
Rəng seçicisinin harda matlıq qurğusunu alıb ala bilməyəcəyi
115.
Has palette
2010-11-25
Paletə malikdir
116.
Whether a palette should be used
2010-11-25
Paletlərin harda işlədilib işlədilməyəcəyi
117.
Current Color
2010-11-25
Hazırkı Rəng
118.
The current color
2010-11-25
Hazırkı rəng
119.
Current Alpha
2010-11-25
Hazırkı Alfa
120.
The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)
2010-11-25
Hazırkı matlıq qiyməti (0 tam şəffaf, 65535 tam mat)
131.
Font name
2010-11-25
Yazı növü adı
133.
Preview text
2010-11-25
Nümayiş mətni
134.
The text to display in order to demonstrate the selected font
2010-11-25
Seçili yazı növü nümayişində göstəriəcək nümayiş mətni
135.
Shadow type
2010-11-25
Kölgələmə növü
136.
Appearance of the shadow that surrounds the container
2010-11-25
Daşıyıcı ətrafındakı kölgə görünüşü
137.
Handle position
2010-11-25
Qulp yeri
138.
Position of the handle relative to the child widget
2010-11-25
Törəmə pəncərəciyinə nəzarən qulpun yeri
139.
Snap edge
2010-11-25
Kənarı çaxnaşdır
140.
Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the handlebox
2010-11-25
Qulp qutusunu yapışdırmaq üçün yapışma nöqtəsi ilə sıralanmış qulp qutusunun böyüklüyü
141.
Snap edge set
2010-11-25
Kənarı çaxnaşdır
142.
Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from handle_position
2010-11-25
snap_edge yoxsa handle_position xassələrindən alınan dəyərlərin işlədiləcəyi
145.
Image widget
2010-11-25
Rəsm pəncərəciyi
146.
Child widget to appear next to the menu text
2010-11-25
Menyu mətninin yanında göstəriləcək törəmə pəncərəcik
147.
Use stock
2010-11-25
Depo işlət
151.
X align
2010-11-25
X tərəfləməsi
153.
Y align
2010-11-25
Y tərəfləməsi
154.
The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)
2010-11-25
Şaquli yerləşdirmə, 0-dan (üst) 1-ə dək (alt)
155.
X pad
2010-11-25
X səkməsi
156.
The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels
2010-11-25
Pəncərəciklərin sol və sağ tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı, piksel olaraq
157.
Y pad
2010-11-25
Y səkməsi
158.
The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels
2010-11-25
Pəncərəciklərin üst və alt tərəflərinə əlavə ediləcək sahə miqdarı, piksel olaraq
169.
The value
2010-11-25
Qiymət
170.
The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action is the current action of its group.
2010-11-25
Bu gedişatın onun qrupunun hazırkı gedişatı olduğunda gtk_radio_action_get_current_value() tərəfindən qaytarılan qiymət.
171.
Group
2010-11-25
Qrup
177.
Pixbuf
2010-11-25
"Pixbuf" cismi
178.
A GdkPixbuf to display
2010-11-25
Göstəriləcək GdkPixbuf
179.
Filename
2010-11-25
Fayl adı
180.
Filename to load and display
2010-11-25
Yüklənib göstəriləcək fayl adı
181.
Stock ID
2010-11-25
Stock ID
182.
Stock ID for a stock image to display
2010-11-25
Göstəriləcək saxlama rəsmi üçün saxlama ID-si
183.
Storage type
2010-11-25
Qövs növü
184.
The representation being used for image data
2010-11-25
Rəsm verilənləri üçün istifadə ediləcək təmsil
185.
Size
2010-11-25
Böyüklük
187.
Screen
2010-11-25
Ekran
192.
Orientation
2010-11-25
İstiqamət
200.
Title
2010-11-25
Başlıq
204.
Rows
2010-11-25
Sətirlər
205.
The number of rows in the table
2010-11-25
Cəvəldəki sıraların miqdarı
206.
Columns
2010-11-25
Sütunlar
207.
The number of columns in the table
2010-11-25
Cəvəldəki sütunların miqdarı
208.
Row spacing
2010-11-25
Sətir aralığı
209.
The amount of space between two consecutive rows
2010-11-25
İki ardıcıl sətr arasındakı boşluq miqdarı
210.
Column spacing
2010-11-25
Sütünlar arası boşluq