Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 170 results
~
Keyfiles
2019-03-11
Кључ-датотеке
5.
Write Disk Images to Devices
2015-11-09
Упишите одразе диска на уређаје
8.
GNOME Disks
2015-11-09
Дискови
9.
Disk management utility for GNOME
2015-11-09
Гном алатка за управљање дисковима
10.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2015-11-09
Дискови вам пружају лак начин за проверу, форматирање, партиционисање и подешавање дискова и блок уређаја.
15.
disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
2019-03-11
диск;уређај;волумен;чврсти диск;хдд;цд-ром;цдром;двд;партиција;исо;отисак;слика;резерва;повраћај;пробни тест;раид;лукс;шифровање;С.М.А.Р.Т.;смарт;disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
16.
org.gnome.DiskUtility
2019-03-11
org.gnome.DiskUtility
138.
Total LBAs Written
2019-03-11
Укупно уписаних ЛБА
139.
The amount of data written during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина уписаних података у току животног века диска
140.
Total LBAs Read
2019-03-11
Укупно прочитаних ЛБА
141.
The amount of data read during the lifetime of the disk
2019-03-11
Количина прочитаних података у току животног века диска
193.
%u sample
%u samples
2015-11-09
%u узорак
%u узорка
%u узорака
201.
Benchmarking device
2019-03-11
Оцењивачки уређај
217.
Error changing passphrase
2015-11-09
Грешка приликом измене фразе
220.
Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file
2015-11-09
Измена фразе за откључавање, за овај уређај ће такође ажурирати фразу на коју указује датотека <i>/etc/crypttab</i>
221.
The strength of the passphrase
2015-11-09
Јачина фразе
222.
%s — %s
2018-03-17
%s — %s
223.
%s (%.1f%%)
2018-03-17
%s (%.1f%%)
243.
_Previous
2018-03-17
_Претходни
244.
Cre_ate
2018-03-17
_Направи
245.
Form_at
2018-03-17
_Форматирај
246.
N_ext
2018-03-17
Следе_ћи
251.
Custom Format
2018-03-17
Произвољно форматирање
252.
Set Password
2018-03-17
Подеси лозинку
253.
Confirm Details
2018-03-17
Потврди детаље
255.
XFS — Linux Filesystem
2018-03-17
XFS — Линуксов систем датотека
256.
Linux Swap Partition
2018-03-17
Линукс разменска партиција
257.
Btrfs — Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots
2018-03-17
Бтрфс — Линуксов систем датотека који копира при писању, за снимке стања
258.
F2FS — Flash Storage Linux Filesystem
2018-03-17
F2FS — Линуксов систем датотека за флеш меморију
259.
exFAT — Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards
2018-03-17
exFAT — Виндоузов систем датотека за флеш меморију, користи се за SDXC картице
260.
UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems
2018-03-17
UDF — Унверзални формат диска, за преносиве уређаје на многим системима
261.
No Filesystem
2018-03-17
Без система датотека
262.
The utility %s is missing.
2018-03-17
Алатка %s недостаје.
265.
The passwords do not match
2018-03-17
Лозинке се не подударају
272.
Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>
2015-11-09
Само фраза на коју се односи <i>/etc/crypttab</i> ће бити измењена. Да измените фразу на диску, користите <i>Промени фразу…</i>
316.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ са уређаја са датим важним подацима производа
318.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ било ког уређаја повезаног на датом порту или адреси
331.
Error setting partition flags
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставица партиције
345.
Error mounting the filesystem
2022-02-11
Грешка приликом монтирања система датотека
2018-03-17
Грешка прликом монтирања система датотека
361.
Select a Keyfile
2019-03-11
Изабери кључ-датотеку
363.
Invalid PIM
2019-03-11
Неисправан ЛИЧ (PIM)
364.
The encryption passphrase was retrieved from the keyring
2015-11-09
Фраза шифровања је довучена из привеска кључева
365.
Set options to unlock
2019-03-11
Постави опције откључавања
366.
Volumes Grid
2015-11-09
Мрежа волумена
370.
Partition %u: %s
2015-11-09
Партиција %u: %s
371.
Partition %u
2015-11-09
%u. партиција
396.
Unlocked
2019-03-11
Откључан
397.
Locked
2019-03-11
Закључан
407.
A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve lost files. The operation may take a long time, especially if the partition contains a lot of data.
2019-09-09
Поправка система датотека није увек могућа и може довести до губитка података. Као прво направите резерву како бисте користили форензичке алате за опоравак који могу да поврате изгубљене датотеке. Ова радња може потрајати, нарочито уколико партиција садржи доста података.