Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
Unspecified
2013-06-08
Nenorādīts
2.
Abegede
2019-10-01
Abegede
3.
Cyrillic
2019-10-01
Kirilica
4.
Devanagari
2019-10-01
Dēvanāgarī
5.
IQTElif
2019-10-01
IQTElif
6.
Latin
2019-10-01
Latīņu
7.
Saho
2019-10-01
Saho
8.
Valencia
2019-10-01
Valencija
9.
CRTC %d cannot drive output %s
2011-04-26
CRT %d kontrolieris nevar vadīt izeju %s
10.
output %s does not support mode %dx%d@%dHz
2011-04-26
izeja %s neatbalsta režīmu %dx%d@%dHz
11.
CRTC %d does not support rotation=%d
2014-09-30
CRT %d kontrolieris neatbalsta rotāciju=%d
12.
output %s does not have the same parameters as another cloned output: existing mode = %d, new mode = %d existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d) existing rotation = %d, new rotation = %d
2014-09-30
izvadei %s nav tie paši parametri kā citai klonētajai izvadei: esošais režīms = %d, jaunais režīms = %d esošās koordinātas = (%d, %d), jaunās koordinātas = (%d, %d) esošā rotācija = %d, jaunā rotācija = %d
13.
cannot clone to output %s
2011-04-26
nevar klonēt izeju %s
14.
Trying modes for CRTC %d
2011-04-26
Mēģina režīmus CRT %d kontrolierim
15.
CRTC %d: trying mode %dx%d@%dHz with output at %dx%d@%dHz (pass %d)
2012-09-24
CRT %d kontrolieris — mēģina režīmu %dx%d@%dHz ar izeju pie %dx%d@%dHz (pass %d)
2011-04-26
CRT %d kontrolieris: mēģina režīmu %dx%d@%dHz ar izeju pie %dx%d@%dHz (pass %d)
16.
could not assign CRTCs to outputs: %s
2011-04-26
nevarēja piešķirt CRT kontrolieri pie izejām: %s
17.
none of the selected modes were compatible with the possible modes: %s
2011-04-26
neviens no izvēlētajiem režīmiem nebija savietojams ar iespējamiem režīmiem: %s
18.
required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), minimum=(%d, %d), maximum=(%d, %d)
2012-09-24
pieprasītais virtuālais izmērs neatbilst pieejamajam izmēram — pieprasīts=(%d, %d), minimums=(%d, %d), maksimums=(%d, %d)
19.
%a %b %-e_%R:%S
2018-09-04
%a %-e_ %b, %R.%S
20.
%a %b %-e_%R
2018-09-04
%a %-e_ %b, %R
21.
%b %-e_%R:%S
2018-09-04
%-e_ %b, %R.%S
22.
%b %-e_%R
2018-09-04
%-e_ %b, %R
23.
%a %R:%S
2014-09-30
%a %R.%S
2011-09-06
%a %R:%S
24.
%a %R
2011-09-06
%a %R
25.
%R:%S
2012-09-24
%R:%S
26.
%R
2012-09-24
%R
27.
%a %b %-e_%l:%M:%S %p
2018-09-04
%a %-e_ %b, %H.%M.%S
28.
%a %b %-e_%l:%M %p
2018-09-04
%a %-e_ %b, %H.%M
29.
%b %-e_%l:%M:%S %p
2018-09-04
%-e_ %b, %H.%M.%S
30.
%b %-e_%l:%M %p
2018-09-04
%-e_ %b, %H.%M
31.
%a %l:%M:%S %p
2014-09-30
%H.%M.%S
2011-09-06
%a %l:%M:%S %p
32.
%a %l:%M %p
2014-09-30
%H.%M
2011-09-06
%a %l:%M %p
33.
%l:%M:%S %p
2014-09-30
%H.%M.%S
2012-09-24
%l:%M:%S %p
34.
%l:%M %p
2014-09-30
%H.%M
2012-09-24
%l:%M %p