Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1529 results
~
application-x-executable
2019-03-06
application-x-executable
~
Off
2019-03-06
Izslēgts
~
_Microphone
2019-03-06
_Mikrofons
~
Off
2019-03-06
Izslēgta
~
On
2019-03-06
ieslēgta
~
On
2019-03-06
Ieslēgts
~
Use of the microphone allows applications to capture sounds. Disabling the microphone may cause some applications to not function properly.
2019-03-06
Mikrofonu lietošana ļauj lietotnēm uztvert skaņu. Mikrofona izslēgšana var traucēt dažām lietotnēm pilnvērtīgi strādāt.
~
_Camera
2019-03-06
_Kamera
~
Appropriate for connections that have data charges or limits.
2018-05-30
Piemērots savienojumiem, kur jāmaksā par datu lietošanu, vai arī ir limiti.
~
preferences-system-privacy
2018-05-30
preferences-system-privacy
~
File Sharing allows you to share your Public folder with others on your current network using: <a href="dav://%s">dav://%s</a>
2018-03-19
Datņu koplietošana ļauj jums dalīties ar savu publisko mapi ar citiem jūsu pašreizējā tīklā, izmantojot <a href="dav://%s">dav://%s</a>
~
Dock;Launcher;
2018-03-14
doks;palaidējs;
~
Connectivity Checking
2018-03-14
Savienojuma pārbaude
~
Ubuntu Dock Settings
2018-03-14
Ubuntu doka iestatījumi
~
The Screen Lock protects your privacy when you are away.
2018-03-10
Ekrāna bloķēšana aizsargā jūsu privātumu, kamēr esat prom.
~
Retain _History
2018-03-10
Saglabāt _vēsturi
~
Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data.
2018-03-10
Tehnisku problēmu ziņojumu sūtīšana palīdz mums uzlabot %s. Ziņojumi tiek sūtīti anonīmi, un tiek iztīrīti no personīgajiem datiem.
~
Reset the settings for this connection to their defaults, but remember as a preferred connection.
2018-03-10
Atiestatīt šī savienojuma iestatījumus uz noklusējuma, bet atcerēties to kā vēlamo savienojumu.
~
Remembering your history makes things easier to find again. These items are never shared over the network.
2018-03-10
Vēstures atcerēšanās palīdz atrast lietas atkal. Šī informācija nekad netiks izplatīta tālāk tīklā.
~
Sending us information about which software you use helps us provide you with more accurate recommendations. It also helps us to improve our software. All the information we collect is made anonymous, and we will never share your data with third parties.
2018-03-10
Informācija par to, kādas programmas lietojat, palīdz mums sniegt jums labākus ieteikumus un pilnveidot mūsu programmatūru. Visa ievāktā informācija tiek anonimizēta, un mēs nekad nenodosim jūsu datus trešajām pusēm.
~
Screen sharing allows remote users to view or control your screen by connecting to <a href="vnc://%s">vnc://%s</a>
2018-03-10
Ekrāna koplietošana ļauj attālinātiem lietotājiem redzēt vai kontrolēt jūsu ekrānu, savienojoties ar: <a href="vnc://%s">vnc://%s</a>
~
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect to it.
2018-03-10
Izņemt visu informāciju, kas attiecas uz šo tīklu un nemēģināt ar to automātiski savienoties.
~
_Reset
2018-03-10
_Atiestatīt
~
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2018-03-10
Jūsu pirksta nospiedums sekmīgi saglabāts. Tagad varēsiet ierakstīties sistēmā, lietojot pirkstu nospiedumu lasītāju.
~
When remote login is enabled, remote users can connect using the Secure Shell command: <a href="ssh %s">ssh %s</a>
2018-03-10
Kad ir ieslēgta attālinātā ierakstīšanās, datoru var lietot attālināti, izmantojot Secure Shell komandu: <a href="ssh %s">ssh %s</a>
~
Reset
2018-03-10
Atiestatīt
~
OS type
2017-09-08
OS tips
~
Wi-Fi hotspots are usually used to share an additional Internet connection over Wi-Fi.
2017-09-08
Wi-Fi tīklāji parasti tiek izmantoti, lai koplietotu papildu interneta savienojumu caur Wi-Fi.
~
Could not start finger capture on “%s” device
2017-06-17
Neizdevās sākt pirkstu nospieduma tveršanu uz ierīces “%s”
~
Could not access “%s” device
2017-06-17
Neizdevās piekļūt ierīcei “%s”
~
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the “%s” device.
2017-06-17
Lai ieslēgtu ierakstīšanos ar pirkstu nospiedumiem, jums jāsaglabā sava pirksta nospiedums, izmantojot ierīci “%s”.
~
Screen sharing allows remote users to view or control your screen by connecting to <a href="vnc://%s">vnc://%s</a>
2017-06-17
Ekrāna koplietošana ļaut attālinātiem lietotājiem kontrolēt jūsu ekrānu, savienojoties ar: <a href="vnc://%s">vnc://%s</a>
~
Off
2017-06-17
Izslēgts
~
<b>%s</b> removed
2017-06-17
<b>%s</b> ir izņemts
~
_Purge Temporary Files…
2017-06-17
Izmest _pagaidu datnes…
~
Reset
2017-06-17
Atstatīt
~
%s is already being used for <b>%s</b>. If you replace it, %s will be disabled
2017-06-17
%s jau izmanto <b>%s</b>. Ja to aizstāsiet, %s tiks izslēgts
~
Enter new shortcut to change <b>%s</b>.
2017-06-17
Ievadiet jaunu saīsni, lai mainītu <b>%s</b>.
~
Notification _Popups
2017-06-17
Paziņojumu uznirstošie lodziņi
~
In use
2017-06-17
Lietošanā
~
When remote login is enabled, remote users can connect using the Secure Shell command: <a href="ssh %s">ssh %s</a>
2017-06-17
Kad ir ieslēgta attālinātā ierakstīšanās, attālinātie lietotāji var savienoties, izmantojot drošās čaulas komandu: <a href="ssh %s">ssh %s</a>
~
On
2017-06-17
Ieslēgts
~
Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data.
2015-08-19
Tehnisku problēmu ziņojumu sūtīšana mums palīdz uzlabot %s. Ziņojumi tiek sūtīti anonīmi, un no tiem tiek iztīrīta visi personīgie dati.
~
Lock screen _after blank for
2015-08-19
Bloķēt ekrānu, k_ad pagājušas
~
_Location Services
2015-01-06
Atrašanās vietas paka_lpojumi
~
device;system;information;memory;processor;version;default;application;preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;
2014-09-30
ierīce;sistēma;informācija;atmiņa;procesors;versija;noklusējums;lietotne;cd;dvd;usb;audio;video;disks;izņemams;noņemamas;vide;nesējs;datu nesējs;automātiski palaist;device;system;information;memory;processor;version;default;application;preferred;disc;removable;media;autorun;
~
_Send software usage statistics
2014-09-30
_Sūtīt programmatūras izmantošanas statistiku
~
Privacy Policy
2014-09-30
Privātuma politika
~
Flash the _window title
2014-09-30
Zibsnis loga _virsraksta joslā
~
Automatically purge Temporary _Files
2014-09-30
Automātiski izmest pagaidu _datnes