Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1609 results
~
Provide entropy to hardware random number generator
2020-03-04
Poskytovat entropii hardwarovému generátoru náhodných čísel
~
Allow connecting to the Docker service
2020-03-04
Umožnit připojení ke službě Docker
~
Read access to network settings
2020-03-04
Číst stav sítě
~
Access files in your home folder
2020-03-04
Přistupovat k souborům ve vaší domovské složce
~
Access USB hardware directly
2020-03-04
Přistupovat k hardwaru USB přímo
~
Pause or end any process on the system
2020-03-04
Pozastavovat a ukončovat procesy v systému
~
Use your camera
2020-03-04
Používat kameru
~
Read, add, change, or remove saved passwords
2020-03-04
Číst, přidávat, měnit a odstraňovat uložená hesla
~
Access your location
2020-03-04
Přistupovat k informacím o poloze
~
Access the ofono service to read and change network settings for mobile telephony
2020-03-04
Přistupovat ke službě ofono ohledně čtení a změn nastavení sítě pro mobilní telefonii
~
Access the UDisks2 service for configuring disks and removable media
2020-03-04
Přistupovat ke službě UDisks2 ohledně nastavení disku a výměnných médií
~
Monitor and control any running program
2020-03-04
Sledovat a řídit libovolný běžící program
~
Read/write access to U2F devices exposed
2020-03-04
Číst/zapisovat na vystavená zařízení U2F
~
Access energy usage data
2020-03-04
Přistupovat k údajům o spotřebě energie
~
Access pppd and ppp devices for configuring Point-to-Point Protocol connections
2020-03-04
Přistupovat k zařízením pppd a ppp ohledně nastavení připojení typu Point-to-Point Protocol
~
Update firmware on this device
2020-03-04
Aktualizovat firmware v tomto zařízení
~
Change low-level network settings
2020-03-04
Měnit nízkoúrovňová nastavení sítě
~
Control Open vSwitch hardware
2020-03-04
Řídit hardware Open vSwitch
~
Detect network devices using mDNS/DNS-SD (Bonjour/zeroconf)
2020-03-04
Zjišťovat síťová zařízení pomocí mDNS/DNS-SD (Bonjour/zeroconf)
~
Read/write files on removable storage devices
2020-03-04
Číst/zapisovat soubory na výměnných úložných zařízeních
~
Read/change shared calendar events in Ubuntu Unity 8
2020-03-04
Číst/měnit sdílené kalendářové události v Ubuntu Unity 8
~
Prevent screen sleep/lock
2020-03-04
Bránit uspávání/zamykání obrazovky
~
Change system language and region settings
2020-03-04
Měnit nastavení jazyka a regionu
~
Change the time zone
2020-03-04
Měnit časové pásmo
~
Play and record sound
2020-03-04
Přehrávat a nahrávat zvuky
~
Restart or power off the device
2020-03-04
Restartovat a vypínat zařízení
~
Change location settings and providers
2020-03-04
Měnit nastavení a poskytovatele umístění
~
Use bluetooth devices
2020-03-04
Používat zařízení Bluetooth
~
Access bluetooth hardware directly
2020-03-04
Přistupovat k hardwaru Bluetooth přímo
~
Access the NetworkManager service to read and change network settings
2020-03-04
Přistupovat ke službě NetworkManager ohledně čtení a změn nastavení sítě
~
Access hardware information
2020-03-04
Přistupovat k údajům o hardwaru
~
Read system and application logs
2020-03-04
Číst systémové a aplikační záznamy
~
Use any connected joystick
2020-03-04
Používat libovolný připojené joystick
~
Set Background and Lock Screen
2019-10-08
Nastavit pozadí a uzamknutou obrazovku
~
Set Lock Screen
2019-10-08
Nastavit uzamknutou obrazovku
~
Restrict _background data usage
2019-10-08
Omezit použití pro data na poza_dí
~
Set Background and Lock Screen
2019-09-10
Nastavit pozadí a zamykací obrazovku
~
Set Lock Screen
2019-09-10
Nastavit zamykací obrazovku
~
Set Background
2019-09-10
Nastavit pozadí
~
Remove Background
2019-09-10
Odebrat pozadí
~
_Microphone
2019-02-22
_Mikrofon
~
Use of the microphone allows applications to capture sounds. Disabling the microphone may cause some applications to not function properly.
2019-02-22
Díky mikrofonu mohou aplikace nahrávat zvuky. Jeho vypnutí může způsobit, že některé aplikace nebudou fungovat správně.
~
Off
2019-02-22
Vypnutý
~
On
2019-02-22
Zapnutá
~
On
2019-02-22
Zapnutý
~
_Camera
2019-02-22
_Kamera
~
On
2019-02-22
Zapnutá
~
Off
2019-02-22
Vypnutá
~
application-x-executable
2019-02-22
application-x-executable
~
Off
2019-02-22
Vypnutá