Translations by Jeroen Schot

Jeroen Schot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
10.
Failed to readlink %s
2016-04-19
readlink op %s is mislukt
11.
Failed to stat %s
2016-04-19
stat op %s is mislukt
27.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2012-02-01
Conflicterende distributie: %s (verwachtte %s, maar kreeg %s)
45.
Unable to lock directory %s
2012-02-01
Kan de map %s niet vergrendelen
61.
Couldn't find task '%s'
2012-02-01
Kon taak '%s' niet vinden
62.
Couldn't find any package by regex '%s'
2012-02-01
Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'
66.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2012-02-01
Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat deze zuiver virtueel is
67.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2012-02-01
Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze geen kandidaat heeft
68.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2012-02-01
Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze niet geïnstalleerd is
69.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2012-02-01
Kan noch de geïnstalleerde, noch de kandidaat-versie van het pakket '%s' selecteren omdat deze geen van beide heeft
75.
Identifying...
2016-04-19
Identificatie...
77.
Scanning disc for index files...
2016-04-19
Er wordt gescand voor indexbestanden...
107.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2012-02-01
Syntaxfout %s:%u: De richtlijn 'clear' vereist een optieboom als argument
109.
Problem unlinking the file %s
2012-02-01
Probleem bij het ontlinken van het bestand %s
125.
Problem closing the gzip file %s
2012-02-01
Probleem bij het afsluiten van het gzip-bestand %s
127.
Failed to create subprocess IPC
2012-02-01
Aanmaken subproces-IPC is mislukt
128.
Failed to exec compressor
2012-02-01
Uitvoeren van de compressor is mislukt
130.
Could not open file descriptor %d
2012-02-01
Kon de bestandsindicator %d niet openen
133.
Problem closing the file %s
2012-02-01
Probleem bij het afsluiten van het bestand %s
134.
Problem renaming the file %s to %s
2012-02-01
Probleem bij het hernoemen van '%s' naar '%s'
140.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2012-02-01
Kon de bestandsindicator %i niet dupliceren
141.
Unable to close mmap
2012-02-01
Kan mmap niet sluiten
142.
Unable to synchronize mmap
2012-02-01
Kan mmap niet synchronizeren
145.
Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. Current value: %lu. (man 5 apt.conf)
2016-04-19
Onvoldoende ruimte voor Dynamische MMap. Gelieve de grootte van APT::Cache-Start te verhogen. Huidige waarde: %lu. (man 5 apt.conf)
146.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2012-02-01
Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat de grens van %lu bytes al is bereikt
147.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2012-02-01
Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat het automatisch vergroten door de gebruiker is uitgeschakeld.
170.
dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem.
2012-02-01
dpkg werd onderbroken; voer handmatig '%s' uit om het probleem te verhelpen.
178.
Noting disappearance of %s
2012-02-01
De verdwijning van %s wordt opgemerkt
183.
Could not open file '%s'
2012-02-01
Kon het bestand '%s' niet openen
192.
No apport report written because MaxReports is reached already
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat het maximum aantal verslagen (MaxReports) al is bereikt
193.
dependency problems - leaving unconfigured
2012-02-01
problemen met vereisten - wordt niet geconfigureerd
194.
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding volgt op een eerdere mislukking.
195.
No apport report written because the error message indicates a disk full error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is over een volle schijf.
196.
No apport report written because the error message indicates a out of memory error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is over onvoldoende-geheugen.
198.
No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout over dpkg-I/O is.
224.
Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details. (%d)
2012-02-01
Kon onmiddellijke configuratie van '%s' niet uitvoeren. Voor details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure. (%d)