Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 270 results
62.
Trivial Only specified but this is not a trivial operation.
2006-03-20
«Bare trivielle endringer» ble angitt, men dette er ikke en triviell endring.
63.
Yes, do as I say!
2006-03-20
Ja, gjør som jeg sier!
64.
You are about to do something potentially harmful. To continue type in the phrase '%s' ?]
2007-06-19
Du er iferd med å utføre en mulig skadelig handling. For å fortsette skriv inn teksten «%s» ?]
2006-03-20
Du er iferd med å utføre en mulig skadelig handling. For å fortsette, skriv: «%s» ?]
65.
Abort.
2006-03-20
Avbryter.
66.
Do you want to continue?
2016-04-14
Vil du fortsette?
67.
Some files failed to download
2010-09-07
Klarte ikke laste ned alle filene
2006-03-20
Noen av filene kunne ikke lastes ned
68.
Download complete and in download only mode
2006-03-20
Nedlasting fullført med innstillinga «bare nedlasting»
69.
--fix-missing and media swapping is not currently supported
2006-03-20
«--fix-missing» og bytte av media støttes nå ikke
70.
Unable to correct missing packages.
2006-03-20
Klarer ikke å rette på manglende pakker.
71.
Aborting install.
2010-09-07
Avbryter installasjonen.
2006-03-20
Avbryter istallasjonen.
72.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2010-09-07
Den følgende pakken forsvant fra systemet ditt siden alle filene er overskrevet av andre pakker:
De følgende pakkene forsvant fra systemet ditt siden alle filene er overskrevet av andre pakker:
73.
Note: This is done automatically and on purpose by dpkg.
2016-04-14
Merk: Dette er gjort automatisk og med hensikt av dpkg.
74.
We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover
2008-08-20
Vi skal ikke slette ting, kan ikke starte auto-fjerner (AutoRemover)
2008-01-16
75.
Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really shouldn't happen. Please file a bug report against apt.
2008-08-20
Hmm, det ser ut som auto-fjerneren (AutoRemover) ødela noe, og det skal virkelig ikke skje. Send inn en feilmelding til apt-utviklerne.
2008-01-16
76.
Internal Error, AutoRemover broke stuff
2008-08-20
Intern feil, autofjerneren (AutoRemover) ødela noe
77.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2010-09-07
Følgende pakke ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet:
Følgende pakker ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet:
78.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2010-09-07
%lu pakke ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet.
%lu pakker ble automatisk installert og er ikke lenger påkrevet.
82.
Suggested packages:
2006-03-20
Foreslåtte pakker:
83.
Recommended packages:
2006-03-20
Anbefalte pakker
84.
Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.
2006-03-20
Omgår %s - den er allerede installert eller ikke satt til oppgradering.
85.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2010-09-07
Hopper over %s siden den ikke er installert eller kun oppgraderinger er ønsket.
86.
Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.
2006-03-20
Det er ikke mulig å installere %s på nytt - den kan ikke nedlastes.
88.
%s set to manually installed.
2008-08-20
%s satt til manuell installasjon.
89.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2010-09-07
Utvalgt versjon «%s» (%s) for «%s»
102.
but %s is installed
2006-03-20
men %s er installert
103.
but %s is to be installed
2006-03-20
men %s skal installeres
104.
but it is not installable
2006-03-20
men lar seg ikke installere
105.
but it is a virtual package
2006-03-20
men er en virtuell pakke
106.
but it is not going to be installed
2006-03-20
men skal ikke installeres
107.
but it is not installed
2006-03-20
men er ikke installert
108.
or
2006-03-20
eller
109.
The following packages have unmet dependencies:
2006-03-20
Følgende pakker har uinnfridde avhengighetsforhold:
110.
The following NEW packages will be installed:
2006-03-20
Følgende NYE pakker vil bli installert:
111.
The following packages will be REMOVED:
2006-03-20
Følgende pakker vil bli FJERNET:
112.
The following packages have been kept back:
2006-03-20
Følgende pakker er holdt tilbake:
113.
The following packages will be upgraded:
2006-03-20
Følgende pakker vil bli oppgradert:
114.
The following packages will be DOWNGRADED:
2006-03-20
Følgende pakker vil bli NEDGRADERT:
115.
The following held packages will be changed:
2006-03-20
Følgende pakker vil bli endret:
116.
%s (due to %s)
2016-04-14
%s (pga. %s)
117.
WARNING: The following essential packages will be removed. This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
2007-06-19
ADVARSEL: Følgende essensielle pakker vil bli fjernet. Dette bør IKKE gjøres, med mindre du vet nøyaktig hva du gjør!
2006-03-20
ADVARSEL: Følgende kjernepakker vil bli fjernet Dette bør IKKE gjøres, med mindre du vet nøyaktig hva du gjør!
118.
%lu upgraded, %lu newly installed,
2006-03-20
%lu oppgraderte, %lu nylig installerte,
119.
%lu reinstalled,
2006-03-20
%lu installert på nytt,
120.
%lu downgraded,
2006-03-20
%lu nedgraderte,
121.
%lu to remove and %lu not upgraded.
2006-03-20
%lu å fjerne og %lu ikke oppgradert.