Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
32.
Failed to fetch %s %s
2016-09-02
Methwyd cyrchu %s %s
185.
Unable to parse package file %s (%d)
2015-12-01
Ni ellir gramadegu ffeil becynnau %s (%d)
293.
Hit:%lu %s
2015-12-01
Presennol:%lu %s
294.
Get:%lu %s
2015-12-01
Cyrchu:%lu %s
295.
Ign:%lu %s
2015-12-01
Anwybyddu:%lu %s
296.
Err:%lu %s
2015-12-01
Gwall:%lu %s
306.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-02-18
Efallai hoffech rhedeg 'apt --fix-broken install' er mwyn cywiro'r rhain.
307.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-02-18
Dibyniaethau heb eu bodloni. Ceisiwch rhedeg 'apt --fix-broken install' efo dim pecyn (neu penodwch ddatrys)
326.
This APT has Super Cow Powers.
2015-12-01
Mae gan yr APT hwn bŵerau buwch hudol.
357.
Do you want to continue?
2013-12-14
Ydych chi eisiau mynd ymlaen?
406.
%s (due to %s)
2015-12-01
%s (oherwydd %s)
481.
Show source records
2015-12-01
Dangos cofnodion ffynhonell
507.
Retrieve new lists of packages
2015-12-01
Cyrchu rhestrau pecynnau newydd
508.
Perform an upgrade
2015-12-01
Uwchraddio pecynnau wedi sefydlu
509.
Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
2015-12-01
Sefydlu pecynnau newydd (defnyddiwch libc6 nid libc6.deb)
511.
Remove packages
2015-12-01
Tynnu pecynnau
514.
Distribution upgrade, see apt-get(8)
2015-12-01
Uwchraddio dosraniad, gweler apt-get(8)
515.
Follow dselect selections
2015-12-01
Dilyn dewisiadau dselect
516.
Configure build-dependencies for source packages
2015-12-01
Cyflunio dibyniaethau adeiladu ar gyfer pecynnau ffynhonell
518.
Erase downloaded archive files
2015-12-01
Dileu ffeiliau archif wedi eu lawrlwytho
519.
Erase old downloaded archive files
2015-12-01
Dileu hen ffeiliau archif wedi eu lawrlwytho
520.
Verify that there are no broken dependencies
2015-12-01
Gwirio fod dim dibyniaethau torredig
521.
Download source archives
2015-12-01
Lawrlwytho archifau ffynhonell