Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
~
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
1.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
7.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
13.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
15.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
17.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
19.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
26.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
31.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
32.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
33.
_Crop
2010-06-22
Preje
34.
_None
2010-06-22
_Asnjë
35.
A_4
2010-06-22
A_4
36.
A_5
2010-06-22
A_5
37.
A_6
2010-06-22
A_6
38.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
39.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
42.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
43.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
46.
Stop
2010-06-22
Ndalo
47.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
48.
Scan
2010-06-22
Skanim
49.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
50.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
52.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
68.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje
69.
All Files
2010-06-22
Të Gjithë Skedarët
91.
Unable to open help file
2010-06-22
E pamundur hapja e file të ndihmës
95.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii Gent Thaçi https://launchpad.net/~gentthaci Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
114.
Preferences
2010-06-22
Parapëlqimet
118.
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
119.
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
120.
Crop the selected page
2010-06-22
Preje faqen e përzgjedhur
123.
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
124.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
125.
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim:
147.
Front
2010-06-22
Përball
148.
Back
2010-06-22
Mbrapa