Translations by Tymoteusz Moryto

Tymoteusz Moryto has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
13.
Shift+
2020-01-25
Shift+
14.
Ctrl+
2020-01-25
Ctrl+
39.
Keep aspect ratio when scaled
2020-01-25
Nie zmieniaj formatu obrazu podczas skalowania
55.
File %s is corrupted, unreadable or not found.
2020-01-25
Plik %s jest uszkodzony, nieczytelny lub nieznaleziony
61.
%d password changed.
%d passwords changed.
2020-01-25
Hasło %d zmienione.
Hasła %d zmienione.
106.
Configure the available resolutions
2020-01-25
Skonfiguruj możliwe rozdzielczości
108.
Use initial window size
2020-01-25
Użyj początkowego rozmiaru okna
112.
SSH Tunnel
2020-01-25
Tunel SSH
119.
SSH Agent (automatic)
2020-01-25
Agent SSH (automatyczny)
129.
_Save and Connect
2020-01-25
_Zapisz i Połącz
139.
Connecting to '%s'…
2020-01-25
Łączenie do '%s'...
141.
Connecting to %s through SSH tunnel…
2020-01-25
Łączenie do %s poprzez tunel SSH...
142.
Waiting for an incoming SSH tunnel at port %i…
2020-01-25
Czekanie na przychodzący tunel SSH na porcie %i
188.
SSH public key cannot be imported: %s
2020-01-25
Publiczny klucz SSH nie może zostać importowany: %s
192.
SSH public key has changed!
2020-01-25
Publiczny klucz SSH został zmieniony!