Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
15 of 5 results
4.
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication as one of the users below is required to perform this action.
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere deg som en av brukerne nedenfor for å tillate dette.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-08-18
In upstream:
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere som én av brukerne under for å utføre denne handlingen.
Suggested by Martin Pitt on 2011-09-07
Suggestions:
Eit program prøver å utføra ei handlinga som krev utvida løyve. Du må identifisera deg som éin av brukarane nedanfor for å godkjenna handlinga.
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:672
5.
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication is required to perform this action.
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere deg for å tillate dette.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-08-18
In upstream:
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere deg for å utføre denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-09-07
Suggestions:
Eit program prøver å utføra ei handlinga som krev utvida løyve. Du må identifisera deg for å godkjenna handlinga.
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:680
6.
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication as the super user is required to perform this action.
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere deg som superbruker for å utføre dette.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-08-18
In upstream:
Et program prøver å utføre en handling som krever rettigheter. Du må autentisere som superbruker for å utføre denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-09-07
Suggestions:
Eit program prøver å utføra ei handlinga som krev utvida løyve. Du må identifisera deg som rotbrukaren for å godkjenna handlinga.
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Eit program prøver å utføra ei handlinga som krev utvida løyve. Du må identifisera deg som «root»-brukaren for å godkjenna handlinga.
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Karl Ove Hufthammer on 2009-08-04
Located in ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:686
10.
Click to edit %s
Trykk for å redigere %s
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-08-18
In upstream:
Klikk for å redigere %s
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-09-07
Suggestions:
Trykk for å redigera %s
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:799
12.
Click to open %s
Trykk for å åpne %s
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-08-18
In upstream:
Klikk for å åpne %s
Suggested by Kjartan Maraas on 2009-09-07
Suggestions:
Trykk for å opna %s
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Klikk for å opna %s
Norwegian Nynorsk policykit-1-gnome in Ubuntu Eoan package "policykit-1-gnome" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-19
Located in ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:815
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Martin Pitt, Åka Sikrom.