Translations by Rohan Garg

Rohan Garg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 276 results
6.
Role
2011-01-22
Úloha
13.
Affected packages:
2011-01-22
Ovlivněné balíčky:
17.
Summary
2011-01-22
Přehled
18.
Category
2011-01-22
Skupina
23.
Details about the update:
2011-01-22
Podrobnosti k aktualizaci:
25.
Updates
2011-01-22
Nejnovější balíčky
26.
Obsoletes
2011-01-22
Zastaralé balíčky
27.
Vendor
2011-01-22
Prodejce
30.
Restart
2011-01-22
Znovuspuštění
34.
Issued
2011-01-22
Vydán
38.
System restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění systému požaduje:
39.
Session restart required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění sezení:
40.
System restart (security) required by:
2011-01-22
Znovuspuštění (bezpečnostní) systému požaduje:
41.
Session restart (security) required:
2011-01-22
Je požadováno znovuspuštění (bezpečnostní) sezení:
42.
Application restart required by:
2011-01-22
Znovuspuštění programu vyžaduje:
43.
Package description
2011-01-22
Popis balíčku
46.
Package files
2011-01-22
Soubory v balíčku
48.
Status
2011-01-22
Stav
49.
Results:
2011-01-22
Výsledky:
50.
Fatal error
2011-01-22
Vážná chyba
51.
There are no packages to update.
2011-01-22
Nejsou tu žádné balíčky k aktualizaci
52.
The transaction failed
2011-01-22
Transakce se nezdařila
53.
There are no updates available at this time.
2011-01-22
V tuto chvíli není dostupná žádná novější verze.
54.
There are no upgrades available at this time.
2011-01-22
V tuto chvíli nejsou dostupná žádná povýšení.
55.
Please restart the computer to complete the update.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena.
56.
Please logout and login to complete the update.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena.
57.
Please restart the computer to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
58.
Please logout and login to complete the update as important security updates have been installed.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena, protože byly nainstalovány důležité bezpečnostní aktualizace.
59.
Expected package name, actually got file. Try using 'pkcon install-local %s' instead.
2011-01-22
Očekáván název balíčku, doopravdy však byl obdržen soubor. Místo toho vyzkoušejte užití 'pkcon install-local %s'.
60.
This tool could not find any available package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt žádný dostupný balíček: %s
61.
This tool could not find the installed package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt nainstalovaný balíček: %s
62.
This tool could not find the package: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt balíček: %s
64.
This tool could not find all the packages: %s
2011-01-22
Tomuto nástroji se nepodařilo nalézt všechny balíčky: %s
65.
The daemon crashed mid-transaction!
2011-01-22
Démon havaroval uprostřed činnosti!
66.
PackageKit Console Interface
2011-01-22
Konzolové rozhraní k PackageKitu
68.
Failed to get the time since this action was last completed
2011-01-22
Nepodařilo se zjistit čas od té doby, co tato činnost byla naposledy dokončena
69.
Show the program version and exit
2011-01-22
Ukázat verzi programu a ukončit se
71.
Install the packages without asking for confirmation
2011-01-22
Nainstalovat balíčky bez žádosti o potvrzení
73.
Run the command using idle network bandwidth and also using less power
2011-01-22
Spustit příkaz za použití nepoužívané šířky pásma sítě a také za využití menšího množství energie
74.
Print to screen a machine readable output, rather than using animated widgets
2011-01-22
Vyvolat na obrazovku strojově čitelný výstup, namísto použití kreslených prvků
75.
The maximum metadata cache age. Use -1 for 'never'.
2011-01-22
Největší stáří vyrovnávací paměti metadat. Použít -1 pro 'nikdy'.
77.
Failed to contact PackageKit
2011-01-22
Nepodařilo se spojit se s PackageKitem
78.
The proxy could not be set
2011-01-22
Proxy se nepodařilo nastavit
80.
A search type is required, e.g. name
2011-01-22
Je požadován hledaný typ, např. název
81.
A search term is required
2011-01-22
Je požadován hledaný pojem
82.
Invalid search type
2011-01-22
Neplatný hledaný typ
83.
A package name to install is required
2011-01-22
Je požadován název balíčku, který se má instalovat
84.
A filename to install is required
2011-01-22
Je požadován název souboru, který se má instalovat
85.
A type, key_id and package_id are required
2011-01-22
Je požadován typ, key_id a package_id
86.
A package name to remove is required
2011-01-22
Je požadován název balíčku, který se má odstranit