Translations by scootergrisen

scootergrisen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 479 results
~
Type annotation or choose emoji
2018-04-18
Skriv annotering eller vælg emoji
~
Smileys & People
2018-04-18
Smileyer og mennesker
~
The position of the language panel. 0 = Top left corner, 1 = Top right corner, 2 = Bottom left corner, 3 = Bottom right corner, 4 = Custom
2017-12-26
Placering af sprogpanelet. 0 = Øverste venstre hjørne, 1 = Øverste højre hjørne, 2 = Nederste venstre hjørne, 3 = Nederste højre hjørne, 4 = Tilpasset
~
Set popup delay milliseconds to show IME switcher window. The default is 400. 0 = Show the window immediately. 0 < Delay milliseconds. 0 > Do not show the window and switch prev/next engines.
2017-12-26
Sæt pop op-forsinkelse millisekunder som IME-skifter-vindue skal vises. Standarden er 400. 0 = Vis vinduet med det samme. 0 < Forsinkelse millisekunder. 0 > Vis ikke vinduet og skift til forrige/næste motorer.
~
Super+space is now the default hotkey.
2017-12-26
Super+mellemrum er nu standardhotkeyen.
4.
Saved engines order in input method list
2019-09-17
Gemte rækkefølge på motorer i indtastningsmetodeliste
2017-12-26
Gemte rækkefølge på motorer i inputmetodeliste
5.
Popup delay milliseconds for IME switcher window
2017-12-26
Pop op-forsinkelse i millisekunder for IME-skifter-vindue
6.
Set popup delay milliseconds to show IME switcher window. The default is 400. 0 = Show the window immediately. 0 < Delay milliseconds. 0 > Do not show the window and switch prev/next engines.
2019-09-17
Sæt pop op-forsinkelse millisekunder som IME-skifter-vindue skal vises. Standarden er 400. 0 = Vis vinduet med det samme. 0 < Forsinkelse millisekunder. 0 > Vis ikke vinduet og skift til forrige/næste motorer.
8.
The saved version number will be used to check the difference between the version of the previous installed ibus and one of the current ibus.
2017-12-26
Det gemte versionnummer vil blive brugt til at tjekke forskellen mellem versionen af den tidligere installerede ibus og en af den nuværende ibus.
9.
Latin layouts which have no ASCII
2017-12-26
Latinske layout som ikke har nogen ASCII
11.
Use xmodmap
2017-12-26
Brug xmodmap
12.
Run xmodmap if .xmodmap or .Xmodmap exists when ibus engines are switched.
2017-12-26
Kør xmodmap hvis .xmodmap eller .Xmodmap findes når der skiftes ibus-motorer.
13.
Use system keyboard layout
2017-12-26
Brug systemets tastaturlayout
14.
Use system keyboard (XKB) layout
2017-12-26
Brug systemets tastaturlayout (XKB)
17.
Use global input method
2019-09-17
Brug global indtastningsmetode
18.
Share the same input method among all applications
2019-09-17
Brug den samme indtastningsmetode i alle programmer
19.
Enable input method by default
2019-09-17
Aktivér indtastningsmetode som standard
20.
Enable input method by default when the application gets input focus
2019-09-17
Aktivér indtastningsmetode som standard når programmet modtager indtastningsfokus
21.
DConf preserve name prefixes
2017-12-26
DConf bevar navnepræfiks
22.
Prefixes of DConf keys to stop name conversion
2017-12-26
Præfiks af DConf-taster til stop af navnekonvertering
23.
Trigger shortcut keys
2017-12-26
Udløs tastaturgenveje
24.
The shortcut keys for turning input method on or off
2019-09-17
Genvejstasterne for at tænde og slukke indtastningsmetode
25.
Trigger shortcut keys for gtk_accelerator_parse
2017-12-26
Udløs tastaturgenveje for gtk_accelerator_parse
27.
The shortcut keys for turning input method on
2019-09-17
Genvejstasterne for at tænde indtastningsmetode
29.
The shortcut keys for turning input method off
2019-09-17
Genvejstasterne for slukning af indtastningsmetode
31.
The shortcut keys for switching to the next input method in the list
2019-09-17
Genvejstasterne for at skrive til næste indtastningsmetode i listen
33.
The shortcut keys for switching to the previous input method
2019-09-17
Genvejstasterne for at skifte til forrige indtastningsmetode
35.
The behavior of property panel. 0 = Do not show, 1 = Auto hide, 2 = Always show
2019-03-16
Opførsel for egenskabspanelet. 0 = Vis ikke, 1 = Skjul automatisk, 2 = Vis altid
2017-12-26
Opførsel for egenskabspanelt. 0 = Vis ikke, 1 = Skjul automatisk, 2 = Vis altid
37.
Follow the input cursor in case the panel is always shown
2017-12-26
Følg inputmarkøren hvis panelet altid vises
38.
If true, the panel follows the input cursor in case the panel is always shown. If false, the panel is shown at a fixed location.
2017-12-26
Hvis sand, følger panelet inputmarkøren hvis panelet altid vises. Hvis falsk, vises panelet på en fastsat placering.
39.
The milliseconds to show property panel
2017-12-26
Millisekunder som egenskabspanelet skal vises i
40.
The milliseconds to show property panel after focus-in or properties are changed.
2017-12-26
Millisekunderne som egenskabspanelet skal vises i efter fokus-ind eller egenskaber ændres.
43.
Show icon on system tray
2017-12-26
Vis ikon i systembakke
44.
Show input method name
2019-09-17
Vis navn på indtastningsmetode
45.
Show input method name on language bar
2019-09-17
Vis navn på indtastningsmetode i sprogpanel
48.
The milliseconds to show the panel icon for a property
2018-04-18
Millisekunder som panelikonet for en egenskab skal vises i
49.
The milliseconds to show the panel icon from the engine icon to a property icon whenever engines are switched if the property is specified by the value of icon-prop-key in IBusEngineDesc. If the value is 0, no delay time and the property icon is shown immediately.
2018-04-18
Millisekunder som panelikonet vises fra motorikonet til et egenskabsikon når motorer skiftes hvis egenskaben er angivet af værdien af icon-prop-key i IBusEngineDesc. Hvis værdien er 0, er der ingen forsinkelsestid og egenskabsikonet vises med det samme.
52.
Custom font
2017-12-26
Tilpasset skrifttype
54.
Unicode shortcut keys for gtk_accelerator_parse
2019-03-16
Unicode-genvejstaster til gtk_accelerator_parse
55.
The shortcut keys for turning Unicode typing on or off
2019-03-16
Genvejstasterne til at slå Unicode-skrivning til eller fra
56.
Emoji shortcut keys for gtk_accelerator_parse
2018-04-18
Emoji-genvejstaster for gtk_accelerator_parse
57.
The shortcut keys for turning emoji typing on or off
2018-04-18
Genvejstasterne til at slå emoji-indtastning til eller fra
59.
Default language for emoji dictionary
2018-04-18
Standardsprog for emojiordbog
60.
Choose a default language of emoji dictionaries on the emoji dialog. The value $lang is applied to /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict
2018-04-18
Vælg et standardsprog af emoji-ordbøger i emoji-dialogen. Værdien $lang anvendes på /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict
61.
favorite emoji list on emoji dialog
2019-03-16
favorit emojiliste i emoji-dialog
2018-04-18
farvorit emojiliste i emoji-dialog
62.
You can show the favorite emojis on emoji list if this list has any characters.
2019-03-16
Du kan vise favorit emojierne i emojiliste hvis denne liste har nogen tegn.
2018-04-18
Du kan vise farvorit emojierne i emojiliste hvis denne liste har nogen tegn.