Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 162 results
1.
List of providers that are allowed to be loaded
Seznam poskytovatelů povolených k načtení
Translated by Marv-CZ on 2018-02-21
Located in data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:6
2.
A list of strings representing the providers that are allowed to be loaded (default: 'all'). This is only evaluated on startup.
Seznam řetězců představujících poskytovatele, u kterých je povoleno načtení (výchozí: 'all'). Vyhodnocuje se jen při spuštění.
Translated by Marv-CZ on 2018-02-21
Located in data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:7
3.
Failed to find a provider for: %s
TODO: more specific
Selhalo vyhledání poskytovatele pro: %s
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-10-03
Located in src/daemon/goadaemon.c:1143 src/daemon/goadaemon.c:1460
4.
IsLocked property is set for account
Pro účet je nastavena vlastnost IsLocked (je uzamčeno)
Translated by Marv-CZ on 2015-11-24
Located in src/daemon/goadaemon.c:1403
5.
ProviderType property is not set for account
TODO: more specific
Pro účet není nastavena vlastnost ProviderType (typ poskytovatele)
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-10-03
Located in src/daemon/goadaemon.c:1448
6.
Failed to parse autodiscover response XML
TODO: more specific
Selhalo zpracování odpovědi automatického vyhledávání v XML
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-10-03
Located in src/goabackend/goaewsclient.c:258
7.
Failed to find “%s” element
TODO: more specific
Translators: the parameter is an XML element name.
Selhalo vyhledání prvku „%s
Translated by Marv-CZ on 2017-03-02
Located in src/goabackend/goaewsclient.c:269 src/goabackend/goaewsclient.c:284 src/goabackend/goaewsclient.c:299
8.
Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response
TODO: more specific
Selhalo vyhledání ASUrl a OABUrl v odpovědi automatického vyhledávání
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-10-03
Located in src/goabackend/goaewsclient.c:320
9.
Microsoft Exchange
Microsoft Exchange
Translated by František Zatloukal on 2012-09-22
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-10-03
Located in src/goabackend/goaexchangeprovider.c:51
10.
Invalid password with username “%s” (%s, %d):
Translators: the first %s is the username
* (eg., debarshi.ray@gmail.com or rishi), and the
* (%s, %d) is the error domain and code.

There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Neplatné heslo s uživatelským jménem „%s“ (%s, %d):
Translated by Marv-CZ on 2017-03-02
Located in src/goabackend/goaexchangeprovider.c:248 src/goabackend/goalastfmprovider.c:279 src/goabackend/goaowncloudprovider.c:291
110 of 162 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AsciiWolf, František Zatloukal, Jindřich Truxa, Marv-CZ, Tadeáš Pařík, Vojtěch Trefný.