Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1484 results
~
Scale
2019-03-06
Škálovat
~
_Off
2019-02-22
Vypn_out
~
Connection/SSID
2019-02-22
Připojení/SSID
~
_Lock Screen
2018-10-03
U_zamknutá obrazovka
~
_Blank screen
2018-08-03
_Vypnout obrazovku po uplynutí
~
Restrict background data usage
2018-05-30
Omezit použití pro data na pozadí
~
Scale
2017-09-08
Škálování
~
Press Esc to cancel or Backspace to reset the keyboard shortcut.
2017-09-08
Zmáčknutím Esc přerušíte, zmáčknutím Backspace nastavíte výchozí klávesovou zkratku.
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Broadband;DNS;
2017-09-08
síť;bezdrátové;bezdrátová;Wi-Fi;WiFi;drátové;drátová;IP;LAN;širokopásmové;připojení;dns;
~
The username should only consist of upper and lower case letters from a-z, digits and the following characters: . - _
2017-06-17
Uživatelské jméno se musí skládat jen z malých a velkých písmen a-z, číslic a některého ze znaků: . - _
~
_Lock Screen
2017-06-17
_Zamykací obrazovka
~
The username cannot start with a “-”.
2017-06-17
Uživatelské jméno nesmí začínat znakem „-“.
~
_Background
2017-06-17
_Pozadí
~
_When the Power Button is pressed
2017-06-17
_Když je zmáčknuto vypínací tlačítko
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;DNS;
2017-06-17
síť;bezdrátové;bezdrátová;Wi-Fi;WiFi;drátové;drátová;IP;LAN;proxy;WAN;širokopásmové;připojení;modem;Bluetooth;vpn;dns;
~
Automatic brightness
2015-11-10
Automatický jas
~
_Keyboard brightness
2014-09-30
_Jas klávesnice
~
_Screen brightness
2014-09-30
_Jas obrazovky
~
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
~
_Blank screen
2014-09-30
_Vypnout obrazovku
~
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
~
_Mobile broadband
2014-09-30
_Mobilní připojení
~
_Dim screen when inactive
2014-09-30
_Ztlumit jas obrazovky při neaktivitě
~
_Automatic suspend
2014-09-30
_Automaticky uspat
~
Show _Notifications
2014-05-29
Zobrazovat _upozornění
~
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
~
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
~
Scale
2011-05-21
Přizpůsobit
~
Volume mute
2011-05-21
Úplně ztišit
1.
System Bus
2019-02-22
Systémová sběrnice
2.
Full access
2019-02-22
Plný přístup
3.
Session Bus
2019-02-22
Sběrnice sezení
5.
Full access to /dev
2019-02-22
Úplný přístup k /dev
6.
Network
2011-07-28
Síť
2011-05-21
Síťová
7.
Has network access
2019-02-22
Má přístup k síti
8.
Home
2014-05-29
Domů
9.
Read-only
2019-02-22
Jen ke čtení
11.
Settings
2014-05-29
Nastavení
12.
Can change settings
2019-02-22
Nastavení lze měnit
13.
%s has the following permissions built-in. These cannot be altered. If you are concerned about these permissions, consider removing this application.
2019-02-22
%s má následující oprávnění zabudovaná a nelze je měnit. Pokud z těchto oprávnění máte obavy, zvažte odstranění celé aplikace.
14.
Web Links
2019-02-22
Odkazy na web
15.
Git Links
2019-02-22
Odkazy na git
16.
%s Links
2019-02-22
Odkazy na %s
17.
Unset
2019-02-22
Nepoužívat
18.
Links
2019-02-22
Odkazy
19.
Hypertext Files
2019-02-22
Soubory s hypertextem
20.
Text Files
2019-02-22
Soubory s texty
21.
Image Files
2019-02-22
Soubory s obrázky
22.
Font Files
2019-02-22
Soubory s fonty