Translations by Barış Ürüm

Barış Ürüm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
~
Please check your installation.
2006-06-10
Lütfen kurulumunuzu denetleyin.
157.
Found and replaced %d occurrence
Found and replaced %d occurrences
2006-06-10
%d ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
158.
Found and replaced one occurrence
2006-06-10
Bir ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
216.
If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?
2006-06-10
Eğer kaydederdeniz, tüm dış kaynaklı değişiklikler kaybolabilir. Kaydetmek istiyor musunuz?
248.
Nothing
2006-06-10
Hiçbirşey
252.
There is a tab with errors
There are %d tabs with errors
2006-06-10
Bir etikette hatalar var
253.
Reverting %s from %s
2006-06-10
%s %s'den geri dönüştürülüyor
254.
Reverting %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülüyor
255.
Loading %s from %s
2006-06-10
%s %s'den açılıyor
256.
Loading %s
2006-06-10
Açılıyor %s
257.
Saving %s to %s
2006-06-10
%s %s'ye kaydediliyor
258.
Saving %s
2006-06-10
%s Kaydediliyor
259.
Error opening file %s
2006-06-10
%s açılırken hata oluştu
260.
Error reverting file %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülürken hata oluştu
261.
Error saving file %s
2006-06-10
%s Kaydedilirken hata oluştu
271.
_Wrap Around
2006-06-10
_Çevresine Sar
273.
Match _Entire Word Only
2006-06-10
Sadece T_üm Sözcüğü Ara
274.
_Match Case
2006-06-10
Eşleşeni _Göster
275.
String you want to search for
2006-06-10
Aramak istediğiniz parça
276.
Line you want to move the cursor to
2006-06-10
İmleçi götürmek istediğiniz satır
324.
_Clear Highlight
2006-06-10
Dikkat _Başlığını Temizle
398.
Show the previous page
2006-06-10
Önceki sayfayı göster
399.
Show the next page
2006-06-10
Sonraki sayfayı göster
400.
Current page (Alt+P)
2006-06-10
Şimdiki sayfa (Alt+P)
401.
of
2006-06-10
den
402.
Page total
2006-06-10
Sayfa toplamı
403.
The total number of pages in the document
2006-06-10
Belgedeki sayfaların toplamı
404.
Show multiple pages
2006-06-10
Çok sayıda sayfa göster
405.
Zoom 1:1
2006-06-10
Yaklaşma 1:1
406.
Zoom to fit the whole page
2006-06-10
Tüm sayfayı gösterecek biçimde yaklaş
407.
Zoom the page in
2006-06-10
Yaklaş
408.
Zoom the page out
2006-06-10
Uzaklaş
409.
Close print preview
2006-06-10
Yazma önizlemesini kapat
411.
Page Preview
2006-06-10
Sayfa Önizlemesi
412.
The preview of a page in the document to be printed
2006-06-10
Belgede yazdırılacak bir sayfanın önizlemesi
487.
Hide panel
2006-06-10
Paneli gizle
502.
Document
2006-06-10
Belge
503.
Selection
2006-06-10
Seçim
519.
External Tools
2006-06-10
Dış Araçlar
520.
Execute external commands and shell scripts.
2006-06-10
Dış komutları veya konsol komutlarını çalıştır.
527.
You must be inside a word to run this command
2006-06-10
Bu komutu çalıştırmak için bir sözcüğün içinde olmalısınız
528.
Running tool:
2006-06-10
Çalışan araç:
529.
Done.
2006-06-10
Tamamlandı.
530.
Exited
2006-06-10
Çıkıldı
533.
New tool
2006-06-10
Yeni araç
534.
This accelerator is already bound to %s
2006-06-10
Bu hızlandırıcı zaten %s'ye tutturulmuş
535.
Type a new accelerator, or press Backspace to clear
2006-06-10
Yeni bir hızlandırıcı yazın, veya Silme tuşuna basıp temizleyin
536.
Type a new accelerator
2006-06-10
Yeni bir hızlandırıcı yazın
537.
Stopped.
2006-06-10
Durdu.
540.
All documents
2006-06-10
Tüm belgeler