Translations by Andiswa Mvanyashe

Andiswa Mvanyashe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 116 results
76.
What is your IRC nickname?
2019-08-29
Sithini isiteketiso sakho se-IRC?
77.
What is your Google ID?
2019-08-29
Ithini i-ID yakho ku-Google?
78.
<b>Example:</b> user@gmail.com
2019-08-29
<b>Umzekelo:</b> user@gmail.com
79.
What is your Google password?
2019-08-29
Lithini agama lokuthela ku-Google?
80.
<b>Example:</b> user@jabber.org
2019-08-29
<b>Umzekelo:</b> user@jabber.org
81.
I_gnore SSL certificate errors
2019-08-29
_Zizibe impazamo zesatifiketi se-SSL
84.
Encr_yption required (TLS/SSL)
2019-08-29
I-Encr_yption iyafuneka (TLS/SSL)
85.
Override server settings
2019-08-29
Zegqume izicwangciso zeseva
86.
Use old SS_L
2019-08-29
Sebenzisa i-SS_L endala
87.
What is your Jabber ID?
2019-08-29
Ithini i-ID yakho kaJabber?
88.
What is your Jabber password?
2019-08-29
Lithini agama lokuthela ku-Jabber?
95.
<b>Example:</b> user@hotmail.com
2019-08-29
<b>Umzekelo:</b> user@hotmail.com
96.
What is your Windows Live ID?
2019-08-29
Ithini iID yakho yeFestile eohikayo?
97.
What is your Windows Live password?
2019-08-29
Lithini agama lokuthela lika-Windows Live?
98.
Auto
2019-08-29
Okuzenzekelayo
99.
UDP
2019-08-29
UDP
100.
TCP
2019-08-29
TCP
101.
TLS
2019-08-29
TLS
102.
Register
2019-08-29
Bhalisa
103.
Options
2019-08-29
Okukhethwayo
104.
None
2019-08-29
Akukho nanye
106.
<b>Example:</b> user@my.sip.server
2019-08-29
<b>Umzekelo:</b> user@my.sip.server
107.
Use this account to call _landlines and mobile phones
2019-08-29
Sebenzisa le-akhawunti ukufownela i_mfonomfono zendlu kunye neselula
108.
NAT Traversal Options
2019-08-29
Okukhethwayo kwe-NAT Traversal
109.
Proxy Options
2019-08-29
Shicilela okukhethwayo
110.
Miscellaneous Options
2019-08-29
Ezinokukhethwa eziziintlobo ngeentlobo
112.
Discover the STUN server automatically
2019-08-29
Fumana iseva ye-STUN ngokwayo
113.
Discover Binding
2019-08-29
Fumanisa ngokubopha
114.
Keep-Alive Options
2019-08-29
Gcina ukhetho oluphilayo
116.
Interval (seconds)
2019-08-29
Ikhefu lesandi (imizuzwana)
119.
Loose Routing
2019-08-29
Lahla i-routing
120.
Ignore TLS Errors
2019-08-29
Suzinaka iimpazamo zeTLS
122.
What is your SIP login ID?
2019-08-29
Ithini i-ID yakho yokungena kuSIP?
123.
What is your SIP account password?
2019-08-29
Lithini agama lokuthela le-akhawunti ye-SIP?
124.
Pass_word:
2019-08-29
I_gama lokuthela:
125.
Yahoo! I_D:
2019-08-29
I-Yahoo! I_D:
126.
I_gnore conference and chat room invitations
2019-08-29
Su_zinaka ikhonferensi kunye namagumbi okuxoxa
127.
_Room List locale:
2019-08-29
Uluhlu le_gumbi lendawo:
128.
Ch_aracter set:
2019-08-29
Ummiselo wo_mbhalo onjengonobumba:
129.
_Port:
2019-08-29
_Isiqhagamsheli:
130.
What is your Yahoo! ID?
2019-08-29
Ithini i-ID ka-Yahoo! Yakho?
131.
What is your Yahoo! password?
2019-08-29
Lithini agama lokuthela ku-Yahoo?
145.
Website
2019-08-29
I-Website
146.
Birthday
2019-08-29
Usuku lokuzalwa
148.
Server:
2019-08-29
Iseva:
151.
work
2019-08-29
umsebenzi
152.
home
2019-08-29
ekhaya
153.
mobile
2019-08-29
iselula
154.
voice
2019-08-29
ilizwi
155.
preferred
2019-08-29
okukhethwayo