Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.

These translations are shared with eCryptfs trunk series template ecryptfs-utils.

14 of 4 results
1.
Record your encryption passphrase
Name
Anteckna din lösenfras
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-20
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-09-17
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:1
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
För att kryptera din hemkatalog eller mappen "Privat" har en stark lösenfras genererats automatiskt. Din katalog öppnas som vanligt med ditt användarlösenord, men skulle du manuellt behöva återskapa katalogen så måste du ange din lösenfras. Skriv ner din lösenfras och spara den på ett säkert ställe. När du klickat på "Kör den den här uppgiften" anger du ditt inloggningslösenord vid lösenfras-prompten, så kommer din slumpmässigt valda lösenfras att visas. Du kan också köra kommandot "ecryptfs-unwrap-passphrase" i kommandoraden för att visa och anteckna din lösenfras.
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-20
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-09-17
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
3.
Access Your Private Data
Kom åt dina privata data
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-20
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-09-17
In upstream:
Kom åt ditt privata data
Suggested by Daniel Nylander on 2010-02-26
Located in ../src/desktop/ecryptfs-mount-private.desktop.in.h:1
4.
Setup Your Encrypted Private Directory
Konfigurera din krypterade privata katalog
Translated by Joachim Johansson on 2013-06-20
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-09-17
In upstream:
Konfigurera din krypterade och privata katalog
Suggested by Daniel Nylander on 2010-02-26
Located in ../src/desktop/ecryptfs-setup-private.desktop.in.h:1
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Joachim Johansson.