Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with eCryptfs trunk series template ecryptfs-utils.

14 of 4 results
1.
Record your encryption passphrase
Name
Regjistro fjalëkalimin tënd të kriptimit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-03-07
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:1
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
Për të enkriptuar direktorinë bazë ose dosjen juaj "Private", është gjeneruar një fraze kalimi. Zakonisht direktoria juaj mund të hapet më fjalekalimin e përdoruesit, por nëse ju duhet riktheni këtë direktori në gjendjen fillestare, do t'ju duhet kjo frazë kalimi. Ju lutem printojeni ose shkruajeni gjëkundi dhë ruajeni në një vend të sigurt. Nëse klikoni "Zbato këtë veprim tani", fusni fjalekalimin e hyrjes kur sistemi kërkon për frazë kalimi, dhe mund të shfaqni frazën e kalimit të gjeneruar rastësisht. Përndryshe, do të duhet të zbatoni "ecryptfs-unwrap-passphrase" në linjën e komandës që të rimerrni dhe regjistroni frazën e kalimit të gjeneruar.
Translated and reviewed by Ervin on 2013-04-03
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
3.
Access Your Private Data
Hyni në të Dhënat Tuaja Private
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-02-19
Located in ../src/desktop/ecryptfs-mount-private.desktop.in.h:1
4.
Setup Your Encrypted Private Directory
Krijoni Direktorinë Tuaj Private të Kriptuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-02-19
Located in ../src/desktop/ecryptfs-setup-private.desktop.in.h:1
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ervin, Vilson Gjeci.