Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.

These translations are shared with eCryptfs trunk series template ecryptfs-utils.

14 of 4 results
1.
Record your encryption passphrase
Name
तपाइँको इन्क्रिप्सन पासफ्रेज रेकर्ड गर्नुहोस् !
Translated and reviewed by Bista Nirooj on 2015-11-06
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:1
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
तपाईँको home वा "व्यक्तिगत" फोल्डर सुरक्षित गर्नको लागि एउटा बलियो गोप्य पासवर्ड आँफै निकालिएको छ । प्रायजसो तपाईँको फोल्डर तपाईँको आफ्नो पासवर्डले खोलिन्छ, तर यदि कुनै बेला रिकभर गर्नुपरेको खण्डमा यो गोप्य पासवर्ड चाहिन्छ । कृपया यसलाई कतै लेखेर सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् । तपाईँले "यो काम गर्ने" थिचेर "गोप्य पासवर्ड" मागेको ठाउँमा आफ्नो लग इन पासवर्ड हाल्नुभयो भने पनि यो गोप्य पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ । होेइन भने, कमाण्ड लाइनबाट "encryptfs-unwrap-passphrase" कमाण्ड चलाएर पनि यो गोप्य पासवर्ड पत्ता लगाउन र सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-07
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
3.
Access Your Private Data
आफ्नो निजी डाटा प्राप्त गर्नुहोस्
Translated by Jitendra on 2010-03-09
Reviewed by Rabi Poudyal on 2010-05-04
Located in ../src/desktop/ecryptfs-mount-private.desktop.in.h:1
4.
Setup Your Encrypted Private Directory
आफ्नो गुप्तिकरण गरिएको निजी डाइरेक्टरी सेटअप गर्नुहोस्
Translated by Jitendra on 2010-03-09
Reviewed by Rabi Poudyal on 2010-05-04
Located in ../src/desktop/ecryptfs-setup-private.desktop.in.h:1
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bista Nirooj, Jitendra, Nj Subedi.