Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.

These translations are shared with eCryptfs trunk series template ecryptfs-utils.

14 of 4 results
1.
Record your encryption passphrase
Name
Запишете си своята криптирана фраза за достъп
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-11-21
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:1
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
За шифроване на вашата домашна директория или "Private" папката, автоматично беше създадена надеждна паролна фраза. Обикновено можете да отключите каталога си, използвайки вашата потребителска парола, но при необходимост от възстановяване на този директория ръчно, ще ви потрябва този пропуск. Моля, отпечатате го или го запишете и го съхранете на сигурно място. Ако натиснете бутона «Изпълни това действие сега» и въведете паролата си за вход в системата, в отговор на поканата "Passphrase", ще можете да видите вашата произволно генериран паролна фраза. В противен случай за да се покаже и да запишете паролната фраза, ще трябва да стартирате "ecryptfs-unwrap-passphrase" в командния ред.
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-11-21
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
3.
Access Your Private Data
Достъп до вашите лични данни
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-11-21
Located in ../src/desktop/ecryptfs-mount-private.desktop.in.h:1
4.
Setup Your Encrypted Private Directory
Настройте вашия личен криптиран каталог
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2013-11-21
Located in ../src/desktop/ecryptfs-setup-private.desktop.in.h:1
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Atanas Kovachki, Boyan Sotirov.