Translations by Mafiosso

Mafiosso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
37.
You should have space on your hard disk to create a new disk partition of at least 5 gigabytes to install a standard Ubuntu desktop system or at least 500 megabytes for a minimal server installation. You'll need more disk space to install additional packages, depending on what you wish to do with your new Ubuntu system.
2011-09-09
Váš disk by měl mít nejméně 5 gigabajtů volných pro instalaci standardního prostředí Ubuntu nebo nejméne 500 megabajtů volných pro minimální serverovou instalaci. Pro instalaci dalších balíků budete potřebovat více dodatečného místa v závislosti na tom, co chcete s vaším novým systémem dělat.
78.
There is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc provides a complete user environment, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
2011-09-09
Na disku není žádný vyhrazený mód pro obnovu. Nicméně disk obsahuje kompletní uživatelské prostředí, tudíž je možné použít příkazovou řádku nebo grafické nástroje určené k záchraně poškozeného systému s využitím webového prohlížeče jako zdroje nápovědy. Rozsáhlé poradenství je k dispozici online pro většinu případů problémů, které mohou způsobit, že váš systém odmítne správně nastartovat.
110.
Possible (temporary) workarounds for lockups or other hardware failures:
2011-09-09
Možná (dočasná) řešení selhání hardwaru:
111.
disable buggy APIC interrupt routing
2011-09-09
vypnout chybové APIC směrování přerušení
114.
<userinput>acpi=noirq</userinput> or <userinput>acpi=off</userinput>
2011-09-09
<userinput>acpi=noirq</userinput> nebo <userinput>acpi=off</userinput>
117.
poll for interrupts
2011-09-09
hlasovat o přerušení
151.
Select the Kubuntu desktop
2011-09-09
Zvolit prostředí Kubuntu
155.
Use high contrast theme
2011-09-09
Použít vysoce kontrastní vzhled
158.
<userinput>brltty=<replaceable>driver</replaceable>,<replaceable>device</replaceable>,<replaceable>texttable</replaceable></userinput>
2011-09-09
<userinput>brltty=<replaceable>ovladač</replaceable>,<replaceable>zařízení</replaceable>,<replaceable>textová tabulka</replaceable></userinput>