Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
3.
Welcome to ${DISTRIBUTION_NAME}!
2007-03-07
Vítejte v ${DISTRIBUTION_NAME}!
7.
KEY
2007-03-07
KLÍČ
8.
TOPIC
2007-03-07
TÉMA
12.
Prerequisites for installing ${DISTRIBUTION_NAME}.
2007-03-07
Předpoklady pro instalaci ${DISTRIBUTION_NAME}.
13.
Prerequisites for running ${DISTRIBUTION_NAME}.
2007-03-07
Předpoklady pro spuštění ${DISTRIBUTION_NAME}.
17.
Additional boot methods; rescuing a broken system.
2007-03-07
Doplňkové metody zavádění; záchrana a poškozený systém.
19.
Special boot parameters, overview.
2007-03-07
Speciální parametry zavádění, přehled
21.
Special boot parameters for special machines.
2007-03-07
Speciální parametry zavádění pro speciální stroje.
23.
Special boot parameters for selected disk controllers.
2007-03-07
Speciální parametry zavádění pro vybrané řadiče disků.
25.
Special boot parameters for the install system.
2007-03-07
Speciální parametry zavádění pro instalaci systému.
28.
How to get help.
2007-03-07
Jak získat nápovědu.
30.
Copyrights and warranties.
2007-03-07
Autorská práva a záruky.
32.
Press F2 through F10 for details, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2007-03-07
Stiskni F2 až F10 pro detaily nebo ENTER pro ${BOOTPROMPT}
33.
Press F2 through F10 for details, or Escape to exit help.
2007-03-07
Stiskni F2 až F10 pro detaily nebo Esc pro ukončení nápovědy.
35.
PREREQUISITES FOR INSTALLING UBUNTU
2007-03-07
PŘEDPOKLADY PRO INSTALACI UBUNTU
36.
You must have at least 32 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.
2007-03-07
Musíte mít minimálně 32 MB RAM pro použití tohoto Ubuntu instalátoru.
42.
Thank you for choosing Ubuntu!
2007-03-07
Děkujeme, že jste si vybrali Ubuntu!
46.
BOOT METHODS
2007-03-07
METODY ZAVÁDĚNÍ
47.
Available boot methods:
2007-03-07
Dostupně metody zavádění:
48.
install
2007-03-07
install
51.
expert
2007-03-07
expert
63.
Perform a memory test.
2007-03-07
Provede kontrolu paměti.