Translations by vetinari

vetinari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
58.
Start the live system. If you wish, you can install it later using the "Install" icon on the desktop.
2008-06-11
Zapnout live systém. Když budete chtít, můžete později naistalovat Ubuntu kliknutím na ikonu "naistalovat"
69.
To use one of these boot methods, select it from the menu with the cursor keys. Press F4 to select alternative start-up and installation modes. Press F6 to edit boot parameters. Press F6 again to select from a menu of commonly-used boot parameters.
2008-06-11
Pro použití jedné z následujících metod zavádění, vyberte ji z nabídky pomocí šipek. Zmáčkněte F4 pro volbu alternativních startovních a instalačních módů. Zmáčkněte F6 pro editaci parametrů zavaděče. Zmáčkněte znova F6 pro výběr z nabídky běžně používaných parametrů.
75.
Rescue a broken system
2008-06-11
Záchrana zničeného systému
81.
On a few systems, you may need to specify a parameter at the <literal>boot:</literal> prompt in order to boot the system.
2008-06-11
Na několika málo systémech bude potřeba upřesnit parametr v <literal>boot:</literal> řádku pro zavedení systému.
82.
On a few systems, you may need to specify a parameter by pressing F6 in order to boot the system.
2008-06-11
Na několika málo systémech bude potřeba upřesnit parametr zmáčknutím F6 pro zavedení systému.