Translations by Jakub Mareček

Jakub Mareček has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
1.
Installer Boot Help Screens
2011-04-14
Obrazovky nápovědy instalátoru
4.
This is an installation system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
2011-04-14
Toto je instalační systém pro ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. Sestaveno dne ${BUILD_DATE}.
6.
HELP INDEX
2011-04-14
OBSAH NÁPOVĚDY
15.
Boot methods for special ways of using this system.
2011-04-14
Metody zavádění pro speciální způsoby užívání systému.
17.
Additional boot methods; rescuing a broken system.
2011-04-14
Doplňkové metody zavádění; záchrana poškozeného systému.
19.
Special boot parameters, overview.
2011-04-14
Speciální parametry zavádění, přehled.
22.
<link linkend="F7"><keycap>F7</keycap></link>
2011-04-14
<link linkend="F7"><keycap>F7</keycap></link>
28.
How to get help.
2011-04-14
Jak získat pomoc.
31.
For F1-F9 type control and F then the digit 1-9 For F10 type control and F then the digit 0
2011-04-14
Pro klávesy F1-F9 stiskněte Control a F a poté číslici 1-9 Pro klávesu F10 stiskněte Control a F a poté číslici 0
32.
Press F2 through F10 for details, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2011-04-14
Stiskněte F2 až F10 pro detaily nebo ENTER pro ${BOOTPROMPT}
33.
Press F2 through F10 for details, or Escape to exit help.
2011-04-14
Stiskněte F2 až F10 pro detaily nebo Esc pro ukončení nápovědy.
39.
You must have at least 384 megabytes of RAM to use this Ubuntu live system.
2011-04-14
Musíte mít minimálně 384 MB RAM na používání sytému Ubuntu live.
47.
Available boot methods:
2011-04-14
Dostupné metody zavádění:
48.
install
2011-04-14
instalovat
51.
expert
2011-04-14
pro odborníky
52.
Start the installation in expert mode, for maximum control.
2011-04-14
Spustit instalaci v expertním režimu pro odborníky pro maximální kontrolu.
58.
Start the live system. If you wish, you can install it later using the "Install" icon on the desktop.
2011-04-14
Spustit Live systém bez instalace. Když si budete přát, můžete jej instalovat později použitím ikony "Instalace" na pracovní ploše.
61.
memtest
2011-04-14
Test paměti
70.
Except in expert mode, non-critical kernel boot messages are suppressed.
2011-04-14
S výjimkou expertního režimu, zprávy zavaděče jádra s nižší důležitostí jsou potlačovány.
171.
Ubuntu is Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., and incorporates the work of many other original authors and contributors.
2011-04-14
Ubuntu - Copyright (C) 2004/2010 Canonical Ltd. - zahrnuje práci mnoha dalších původních autorů a přispěvatelů.
172.
The Ubuntu system is freely redistributable.
2011-04-14
Systém Ubuntu je volně šířitelný.
177.
This system is based on Debian. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
2011-04-14
Tento systém je založen distribuci Debian. Navštivte <ulink url="http://www.debian.org/" /> pro více informací o projektu Debian.