Translations by aloisam

aloisam has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
49.
Install Ubuntu
2009-10-25
Instalovat Ubuntu
53.
cli
2009-10-25
cli
54.
cli-expert
2009-10-25
cli-expert
57.
Try Ubuntu without any change to your computer
2009-10-25
Vyzkoušejte Ubuntu bez jákekoliv změny ve vašem počítači
58.
Start the live system. If you wish, you can install it later using the "Install" icon on the desktop.
2009-10-25
Spustit živý systém. Když si budete přát, můžete instalovat později použitím ikony "Instalace" na vaší pracovní ploše.
59.
live-install
2009-10-25
živá instalace
60.
Start the installation.
2009-10-25
Začít instalaci
62.
Test memory
2009-10-25
Test paměti
68.
("Ubuntu" may be replaced with other related operating system names. This help text is generic.)
2009-10-25
(Název "Ubuntu" může být nahrazen názvem jiného spřízněného operačního systému. Toto je obecná nápověda.)
69.
To use one of these boot methods, select it from the menu with the cursor keys. Press F4 to select alternative start-up and installation modes. Press F6 to edit boot parameters. Press F6 again to select from a menu of commonly-used boot parameters.
2009-10-25
Pomocí šipek na klávesnici vyberte některou z metod zavedení systému. Zmáčkněte F4 pro volbu alternativních startovních a instalačních módů. Zmáčkněte F6 pro editaci parametrů zavaděče. Zmáčkněte znova F6 pro výběr z nabídky běžně používaných parametrů.
70.
Except in expert mode, non-critical kernel boot messages are suppressed.
2009-10-25
S výjimkou expertního módu zavaděče jádra, jsou zprávy s nižší důležitostí potlačovány.
75.
Rescue a broken system
2009-10-25
Oprava poškozeného systému
81.
On a few systems, you may need to specify a parameter at the <literal>boot:</literal> prompt in order to boot the system.
2009-10-25
V několika málo systémech, může být potřeba upřesnit parametr v <literal>boot:</literal> řádku pro zavedení systému.
82.
On a few systems, you may need to specify a parameter by pressing F6 in order to boot the system.
2009-10-25
V několika málo systémech bude potřeba upřesnit parametr zmáčknutím F6 pro zavedení systému.
83.
For example, Linux may not be able to autodetect your hardware, and you may need to explicitly specify its location or type for it to be recognized.
2009-10-25
Například Linux nemusí být schopen sám nalézt váš hardware a vy budete potřebovat upřesnit umístění nebo typ hardwaru pro správné rozpoznání.
88.
boot parameters understood by the bootstrap system
2009-10-25
zaváděcí parametry kterým porozuměl zaváděcí systém
93.
You can use the following boot parameters at the <literal>boot:</literal> prompt, in combination with the boot method (see <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
2009-10-25
Můžete použít následující parametry zavaděče v <literal>boot:</literal> řádku v kombinaci s metodou zavádění (Více <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
94.
You can use the following boot parameters by pressing F6, in combination with the boot method (see <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
2009-10-25
Můžete použít následující parametry zavaděče zmáčknutím F6 v kombinaci s metodou zavádění (Více <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
95.
If you use hex numbers you have to use the 0x prefix (e.g., 0x300).
2009-10-25
Pokud používáte čísla v 16-kové soustavě, musíme před číslem použít 0x (např. 0x300)
113.
(partly) disable ACPI
2009-10-25
zakázat ACPI (částečně)
115.
disable USB
2009-10-25
Zakázat USB
145.
Don't start PCMCIA
2009-10-25
Nezapínat PCMCIA
166.
We are especially interested in hearing about installation problems, because in general they don't happen to only <emphasis>one</emphasis> person.
2009-10-25
Zvláště důležité jsou pro nás hlášení o problémech s instalací, protože se ve většině případů nestávají pouze <emphasis>jedné</emphasis> osobě.
167.
We are especially interested in hearing about startup problems, because in general they don't happen to only <emphasis>one</emphasis> person.
2009-10-25
Zvláště důležité jsou pro nás hlášení o problémech se spouštěním systému, protože se ve většině případů nestávají pouze <emphasis>jedné</emphasis> osobě.
175.
Ubuntu comes with <emphasis>ABSOLUTELY NO WARRANTY</emphasis>, to the extent permitted by applicable law.
2009-10-25
Ubuntu neposkytuje <emphasis>ŽÁDNÉ ZÁRUKY</emphasis>, a to v rozsahu povoleném příslušným právem.