Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
6170 of 70 results
61.
Authentication is needed to upgrade
Mae ange dilysu er mwyn diweddaru
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../data/com.ubuntu.update-notifier.policy.in.h:1
62.
Authentication is needed to query package system lock status
Mae angen dilysu er mwyn ymofyn statws clo'r system pecynnau
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../data/com.ubuntu.update-notifier.policy.in.h:2
63.
Update Notifier
Hysbysydd Diweddaru
Translated and reviewed by Fergus Elliott on 2016-07-14
Located in ../data/update-notifier.desktop.in.h:1
64.
Check for available updates automatically
Gwirio am diweddariadau yn awtomatig
Translated and reviewed by Fergus Elliott on 2016-07-14
Located in ../data/update-notifier.desktop.in.h:2
65.
Failure to download extra data files
Name
Methwyd llwytho i lawr ffeiliau data ychwanegol
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-04-23
Located in ../data/package-data-downloads-failed.in:2
66.
The following packages requested additional data downloads after package installation, but the data could not be downloaded or could not be processed.
Description
Wnaeth y pecynnau canlynol gofyn am ddata ychwanegol ar ôl gosod, ond nad oedd y data yn gallu cael ei llwytho i lawr neu ei phrosesu.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-04-23
Located in ../data/package-data-downloads-failed.in:5 ../data/package-data-downloads-failed-permanently.in:3
67.
$packages
Description
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
$pecynnau
Translated and reviewed by Fergus Elliott on 2016-07-14
Located in ../data/package-data-downloads-failed.in:5 ../data/package-data-downloads-failed-permanently.in:3
68.
The download will be attempted again later, or you can try the download again now. Running this command requires an active Internet connection.
Description
Bydd ceisio llwytho i lawr yn digwydd yn hwyrach neu gallwch geisio eto nawr. Mae angen cysylltiad gweithredol i'r rhyngrwyd i redeg y gorchymyn hwn.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../data/package-data-downloads-failed.in:5
69.
Data files for some packages could not be downloaded
Name
Nid oedd modd llwytho i lawr rhai ffeiliau data
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../data/package-data-downloads-failed-permanently.in:2
70.
This is a permanent failure that leaves these packages unusable on your system. You may need to fix your Internet connection, then remove and reinstall the packages to fix this problem.
Description
Mae hyn yn fethiant parhaol sy'n gadael y pecynnau hyn yn ddiwerth ar eich system. Efallai bod angen i chi drwsio eich cysylltiad á'r rhyngrwyd, yna tynnu ac ailosod y pecynnau i drwsio'r broblem.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../data/package-data-downloads-failed-permanently.in:3
6170 of 70 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cadan ap Tomos, Ciarán, David Jones, Fergus Elliott, JOSHYRAVE, Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Tony Pursell.