Translations by Sasa Batistic

Sasa Batistic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
28.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2013-12-15
Vaš sistem ne vsebuje %s ali %s paketa in ni bilo mogoče zaznati različice Ubuntuja, ki se izvaja. Pred nadaljevanjem najprej namestite enega izmed gornjih paketov z uporabo synaptic ali apt-get.
48.
No valid sources.list entry found
2018-04-04
Ni mogoče najti veljavnega vnosa sources.list
49.
While scanning your repository information no entry about %s could be found. An upgrade might not succeed. Do you want to continue anyway?
2018-04-04
Med preiskovanjem podrobnosti vašega skladišča ni mogoče najti vnosa o %s. Nadgradnja mogoče ni uspela. Ali želite vseeno nadaljevati?
63.
EFI System Partition (ESP) not usable
2018-02-25
EFI sistemski razdelek (ESP) ni uporaben
64.
Your EFI System Partition (ESP) is not mounted at /boot/efi. Please ensure that it is properly configured and try again.
2018-02-25
EFI sistemski razdelek (ESP) ni priključen na /boot/efi. Prosimo, preverite nastavitve in poizkusite ponovno.
65.
The EFI System Partition (ESP) mounted at /boot/efi is not writable. Please mount this partition read-write and try again.
2018-02-25
Ni mogoče pisati na EFI sistemski razdelek (ESP), priključeno na /boot/efi. Prosimo, priključite razdelek kot zapisljiv in poizkusite ponovno.
137.
&Upgrade
2015-04-10
&Nadgradi
138.
&Cancel
2015-04-10
&Prekliči
146.
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 14.04.
2013-12-16
Vaša grafična strojna oprema mogoče ni polno podprta v Ubuntu 14.04.
203.
&Start Upgrade
2015-04-10
&Začni nadgradnjo
241.
Progress: [%3i%%]
2014-08-18
Napredek: [%3i%%]
314.
Please install all available updates for your release before upgrading.
2018-10-15
Pred nadgradnjo vas prosimo, da namestite vse posodobitve vaše izdaje, ki so na voljo.
315.
You have not rebooted after updating a package which requires a reboot. Please reboot before upgrading.
2018-10-15
Niste ponovno zagnali naprave po posodobitvah paketa, ki zahteva ponovni zagon. Prosimo, da pred nadgradnjo ponovno zaženete napravo.