Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2013-03-03
Sistem vsebuje okvarjene pakete, ki jih s tem programom ni mogoče popraviti. Pred nadaljevanjem je potrebno namestitev popraviti s programom synaptic ali orodjem apt-get.
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2013-03-03
Nekaterih paketov ni mogoče overiti. Napaka je lahko prehodne narave, zato poskusite ponovno kasneje. Spodaj je izpisan seznam neoverjenih paketov.
34.
Continue running under SSH?
2013-03-03
Ali naj se nadaljuje izvajanje preko varnega protokola SSH?
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2013-03-03
V primeru, da uporabljate požarni zid, boste morda morali ta vrata začasno odpreti. Ker je to lahko nevarno, to ni storjeno samodejno. Vrata lahko odprete na primer z: '%s'
51.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run an internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2013-07-12
Med preiskovanjem vaših podatkov skladišča ni bilo najdenih nobenih vnosov zrcalnih strežnikov za nadgradnjo. To se lahko zgodi, če zaženete notranji zrcalni strežnik ali če so podatki zrcalnega strežnika zastareli. Ali vseeno želite prepisati datoteko 'sources.list'? Če tukaj izberete 'Da', bo posodobilo vse vnose od '%s' do '%s'. Če pa izberete 'Ne', bo nadgradnja preklicana.
66.
Not enough free disk space
2013-03-03
Na disku ni dovolj prostora
89.
A problem occurred during the clean-up. Please see the below message for more information.
2013-03-03
Med čiščenjem paketov je prišlo do težave. Več podrobnosti je navedenih v sporočilu spodaj.
100.
Failed to add the cdrom
2013-03-03
Dodajanje nosilca cdrom je spodletelo
101.
Sorry, adding the cdrom was not successful.
2013-03-03
Dodajanje nosilca cdrom je spodletelo.
103.
After updating your package information, the essential package '%s' could not be located. This may be because you have no official mirrors listed in your software sources, or because of excessive load on the mirror you are using. See /etc/apt/sources.list for the current list of configured software sources. In the case of an overloaded mirror, you may want to try the upgrade again later.
2012-10-13
Po posodobitvi vaših paketnih podatkov ni bilo mogoče najti bistvenega paketa '%s'. Razlog je morda ta, ker nimate navedenih uradnih zrcalnih strežnikov v svojih programskih virih ali pa zaradi prekomerne obremenitve zrcalnega strežnika, ki ste ga uporabili. Za trenutni seznam nastavljenih programskih virov si oglejte /etc/apt/sources.list.
116.
Could not find the release notes
2013-03-03
Opomb ob izdaji ni bilo mogoče najti
129.
Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2013-03-03
Overitev nadgradnje je spodletela. Morda je prišlo do napake omrežja ali strežnika.
131.
Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2013-03-03
Razširjanje paketov nadgradnje je spodletelo. Morda je prišlo do napake omrežja ali strežnika.
133.
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2013-03-03
Preverjanje nadgradnje je spodletelo. Morda je prišlo do napake omrežja ali strežnika.
146.
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 14.04.
2013-12-29
Vaša grafična strojna oprema morda ni popolnoma podprta v Ubuntuju 14.04.
147.
Running the 'unity' desktop environment is not fully supported by your graphics hardware. You will maybe end up in a very slow environment after the upgrade. Our advice is to keep the LTS version for now. For more information see https://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/UpdateManagerWarningForUnity3D Do you still want to continue with the upgrade?
2013-03-03
Vaša grafična strojna oprema poganjanja namiznega okolja 'unity' ne podpira popolnoma. Morda boste po nadgradnji imeli zelo počasno okolje. Priporočljivo je, da za zdaj obdržite različico LTS. Za več podrobnosti si oglejte https://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/UpdateManagerWarningForUnity3D Ali še vedno želite nadaljevati z nadgradnjo?
148.
Your graphics hardware may not be fully supported in Ubuntu 12.04 LTS.
2013-03-03
Vaša grafična strojna oprema v Ubuntuju 12.04 LTS morda ni popolnoma podprta.
151.
This computer is currently using the AMD 'fglrx' graphics driver. No version of this driver is available that works with your hardware in Ubuntu 10.04 LTS. Do you want to continue?
2013-03-03
Sistem trenutno uporablja grafični gonilnik AMD 'fglrx'. V Ubuntuju 10.04 LTS ni ustreznega gonilnika za to grafično kartico. Ali želite nadaljevati?
157.
Your system appears to be a virtualised environment without an init daemon, e.g. Linux-VServer. Ubuntu 10.04 LTS cannot function within this type of environment, requiring an update to your virtual machine configuration first. Are you sure you want to continue?
2013-03-03
Sistem je videti kot navidezno okolje brez ozadnjega programa init (npr. Linux-VServer). Ubuntu 10.04 LTS v takšnem okolju ne more delovati, zato je treba najprej posodobiti navidezno okolje. Ali res želite nadaljevati?
168.
*DEPRECATED* this option will be ignored
2013-03-03
*ZASTARELO* ta možnost bo prezrta
172.
Upgrade to the development release
2013-07-12
Nadgradi na razvojno izdajo
180.
The upgrade will continue but the '%s' package may not be in a working state. Please consider submitting a bug report about it.
2013-03-03
Nadgradnja se bo nadaljevala, vendar pa paket '%s' najverjetneje ne bo deloval. Pošljite poročilo o hrošču.
188.
To prevent data loss close all open applications and documents.
2013-03-03
Zaprite vse odprte programe in dokumente, da ne pride do izgube podatkov.
222.
This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s with a 56k modem.
2013-03-03
Prejemanje paketov bo trajalo približno %s s povezavo DSL 1 Mbit in približno %s z modemom 56k.
223.
This download will take about %s with your connection.
2013-03-03
238.
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2013-03-03
Za vaš sistem ni na voljo nadgradenj. Postopek bo preklican.
256.
To finish the upgrade, a restart is required. If you select 'y' the system will be restarted.
2013-03-03
Za končanje nadgradnje je treba sistem ponovno zagnati. Če izberete 'd', se bo sistem znova zagnal takoj.
262.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2013-03-03
<b><big>Ali se naj nadgradnja prekliče?</big></b> S tem bo posodabljanje prekinjeno in sistem bo ostal v nedelujočem stanju. Priporočeno je, da se nadgradnja zaključi do konca.
316.
Software Updater
2013-09-19
Posodobilnik programske opreme