Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
26.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
2012-08-10
Ni bilo mogoče namestiti željenega paketa. Sporočite to kot hrošč z uporabo ukaza 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' v terminalu.
46.
Not for humans during development stage of release %s
2013-07-10
V času razvoja %s uporabe ne priporočamo
47.
disabled on upgrade to %s
2013-05-21
onemogoceno ob nadgradnji na %s
51.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run an internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2013-07-13
Med preiskovanjem vaših podatkov skladišča ni bilo mogoče najti nobenih vnosov zrcalnih strežnikov za nadgradnjo. To se lahko zgodi, če uporabljate notranji zrcalni strežnik ali če so podatki zrcalnega strežnika zastareli. Ali vseeno želite prepisati datoteko 'sources.list'? Če tukaj izberete 'Da', bodo posodobljeni vsi vnosi med '%s' in '%s'. Če izberete 'Ne', bo nadgradnja preklicana.
83.
Please report this bug in a browser at http://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-release-upgrader/+filebug and attach the files in /var/log/dist-upgrade/ to the bug report. %s
2012-08-14
Pošljite poročilo o napaki v brskalniku na spletnem naslovu http://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-release-upgrader/+filebug in k poročilu o napaki priložite datoteke v /var/log/dist-upgrade/. %s
103.
After updating your package information, the essential package '%s' could not be located. This may be because you have no official mirrors listed in your software sources, or because of excessive load on the mirror you are using. See /etc/apt/sources.list for the current list of configured software sources. In the case of an overloaded mirror, you may want to try the upgrade again later.
2012-10-13
Po posodobitvi vaših podatkov o paketih ni bilo mogoče najti nujnega paketa '%s'. To se je morda zgodilo, ker nimate navedenih uradnih zrcalnih strežnikov v svojih programskih virih ali pa zaradi prekomerne obremenitve zrcalnega strežnika, ki ste ga uporabili. Za trenutni seznam nastavljenih programskih virov si oglejte /etc/apt/sources.list. V primeru preobremenjenega zrcalnega strežnika ponovno poskusite z nadgradnjo pozneje.
147.
Running the 'unity' desktop environment is not fully supported by your graphics hardware. You will maybe end up in a very slow environment after the upgrade. Our advice is to keep the LTS version for now. For more information see https://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/UpdateManagerWarningForUnity3D Do you still want to continue with the upgrade?
2012-08-30
Vaša grafična strojna oprema poganjanja namiznega okolja 'unity' ne podpira popolnoma. Morda boste po nadgradnji imeli zelo počasno okolje. Svetujemo vam, da za zdaj obdržite različico LTS. Za več podrobnosti si oglejte https://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/UpdateManagerWarningForUnity3D Ali še vedno želite nadaljevati z nadgradnjo?
170.
Disable GNU screen support
2013-05-21
Onemogoči podporo GNU screen
282.
You can upgrade at a later time by opening Software Updater and click on "Upgrade".
2012-08-14
Pozneje lahko sistem nadgradite tako, da odprete Posodobilnik programov in kliknete na "Nadgradi".