Translations by Naglis

Naglis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
5.
Install
2011-03-27
Diegimas
19.
Detect Keyboard Layout
2011-03-27
Nustatyti klaviatūros išdėstymą
20.
Detect Keyboard Layout...
2011-03-27
Nustatyti klaviatūros išdėstymą...
34.
Confirm your password:
2011-03-27
Patvirtinkite slaptažodį:
36.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-03-27
Šis vardas naudojamas susijungiant su kitais kompiuteriais.
42.
Passwords do not match
2011-03-27
Slaptažodžiai nesutampa
52.
Files (${SIZE})
2011-03-27
Failai (${SIZE})
69.
Shutdown Now
2011-03-27
Išjungti kompiuterį
127.
Installing third-party software...
2011-03-27
Įdiegiama trečiųjų šalių programinė įranga...
130.
Saving installed packages...
2011-03-27
Išsaugomi įdiegti paketai...
131.
Restoring previously installed packages...
2011-03-27
Atkuriami anksčiau įdiegti paketai...
201.
%d partitions will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2011-03-27
%d skirsniai bus ištrinti, naudokite <a href="">skirstymo įrankį patyrusiems</a>, jei norite pats sutvarkyti skirsnius.
202.
1 partition will be deleted, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control
2011-03-27
1 skirsnis bus ištrintas, naudokite <a href="">skirstymo įrankį patyrusiems</a>, jei norite pats sutvarkyti skirsnius.
231.
[type here to change]
2011-03-27
[įveskite čia, jei norite pakeisti]
232.
Replace ${OS} with ${DISTRO}
2011-03-27
Pakeisti ${OS} su ${DISTRO}
234.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} šalia ${OS}
236.
Install ${DISTRO} inside ${OS}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} ${OS} viduje
237.
Something else
2011-03-27
Kas nors kita
238.
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for ${DISTRO}.
2011-03-27
Jūs pats galite kurti skirsnius, keisti jų dydį ar pasirinkti kelis skirsnius, norimus naudoti su ${DISTRO}.
239.
Erase ${CURDISTRO} and reinstall
2011-03-27
Ištrinti ${CURDISTRO} ir įdiegti iš naujo
240.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrintos visos Jūsų ${CURDISTRO} programos, dokumentai, nuotraukos, muzika bei visi kiti failai.
241.
Upgrade ${CURDISTRO} to ${VER}
2011-03-27
Atnaujinti ${CURDISTRO} iki ${VER}
243.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} ${VER} šalia ${CURDISTRO}
244.
Erase disk and install ${DISTRO}
2011-03-27
Išvalyti diską ir įdiegti ${DISTRO}
245.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete any files on the disk.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrinti visi failai, esantys diske.
246.
Erase everything and reinstall
2011-03-27
Ištrinti viską ir įdiegti iš naujo
247.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and other files in both ${OS} and ${CURDISTRO}.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Dėmesio:</span> Bus ištrintos visos Jūsų programos, dokumentai, nuotraukos, muzika bei visi kiti failai ir ${OS}, ir ${CURDISTRO}.
248.
Reinstall ${CURDISTRO}
2011-03-27
Įdiegti ${CURDISTRO} iš naujo
250.
Install ${DISTRO} alongside them
2011-03-27
Įdiegti ${DISTRO} šalia jų
251.
This computer currently has ${OS} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegta ${OS}. Ką norėtumėte daryti?
252.
This computer currently has ${OS1} and ${OS2} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegta ${OS1} bei ${OS2}. Ką norėtumėte daryti?
253.
This computer currently has multiple operating systems on it. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje jau įdiegtos kelios operacinės sistemos. Ką norėtumėte daryti?
254.
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
2011-03-27
Šiame kompiuteryje neaptikome jokių įdiegtų operacinių sistemų. Ką norėtumėte daryti?