Browsing Welsh translation

29 of 36 results
29.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
type: Content of: <div><div><div><p>
Mae Shotwell yn rheolwr lluniau defnyddiol iawn sy'n barod ar gyfer eich teclynnau. Cysylltwch gamera neu ffôn i drosglwyddo eich lluniau, ac yna mae'n hawdd i'w rhannu a'u cadw'n saff. Os ydych yn teimlo'n greadigol, gallwch roi cynnig ar nifer o raglenni lluniau o Ganolfan Meddalwedd Ubuntu.
Translated and reviewed by Ciarán on 2014-04-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:8
29 of 36 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.