Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
2635 of 36 results
26.
LibreOffice Calc
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
LibreOffice Calc
Translated and reviewed by Ciarán on 2014-04-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/office.html:20
27.
LibreOffice Impress
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
LibreOffice Impress
Translated and reviewed by Ciarán on 2014-04-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/office.html:24
28.
Have fun with your photos
type: Content of: <div><h1>
Cael hwyl gyda ffotograffau
Translated and reviewed by Owen Llywelyn on 2011-04-05
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:1
29.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
type: Content of: <div><div><div><p>
Mae Shotwell yn rheolwr lluniau defnyddiol iawn sy'n barod ar gyfer eich teclynnau. Cysylltwch gamera neu ffôn i drosglwyddo eich lluniau, ac yna mae'n hawdd i'w rhannu a'u cadw'n saff. Os ydych yn teimlo'n greadigol, gallwch roi cynnig ar nifer o raglenni lluniau o Ganolfan Meddalwedd Ubuntu.
Translated and reviewed by Ciarán on 2014-04-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:8
30.
Shotwell Photo Manager
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Rheolwr Ffotograffau Shotwell
Translated and reviewed by Owen Llywelyn on 2010-12-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:16
31.
GIMP Image Editor
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Golygydd delweddau GIMP
Translated and reviewed by Owen Llywelyn on 2011-04-05
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:23
32.
Pitivi Video Editor
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Golygydd Fideo Pitivi
Translated and reviewed by Owen Llywelyn on 2010-12-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/photos.html:27
33.
Find even more software
type: Content of: <div><h1>
Canfod mwy fyth o feddalwedd
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-04-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/usc.html:1
34.
Say goodbye to searching the web for new software. With access to the Snap Store and the Ubuntu software archive, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Graphics & Photography, Games and Productivity, alongside helpful reviews from other users.
type: Content of: <div><div><div><p>
Gallwch ffarwelio i'r angen am chwilio'r we am feddalwedd newydd. Gyda mynediad i'r Snap Store ac i archif meddalwedd Ubuntu, gallwch ganfod a gosod apiau newydd yn rhwydd. Teipiwch yr hyn rydych yn chwilio amdano neu chwilio categorïau fel Graffigau a Ffotograffiaeth., Gemau a Chynhyrchiol, ynghyd ag adolygiadau defnyddiol gan ddefnyddwyr eraill.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-04-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/usc.html:8
35.
Welcome to Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Croeso i Ubuntu
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2015-07-21
Located in slideshows/ubuntu/slides/welcome.html:1
2635 of 36 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ciarán, David Jones, Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys.