Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
~
_Email
2010-06-22
_Email
~
_Page
2010-06-22
_Faqe
~
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
~
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
~
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
~
Text
2010-06-22
Tekst
~
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
~
_Email
2010-06-22
_Imellë
~
Save
2010-06-22
Ruaj
~
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
~
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
~
Photo
2010-06-22
Foto
1.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
7.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
13.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
15.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
17.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
19.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
25.
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
26.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
32.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
33.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
34.
_Crop
2010-06-22
Preje
35.
_None
2010-06-22
_Asnjë
36.
A_4
2010-06-22
A_4
37.
A_5
2010-06-22
A_5
38.
A_6
2010-06-22
A_6
39.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
40.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
43.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
44.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
47.
Stop
2010-06-22
Ndalo
48.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
49.
Scan
2010-06-22
Skanim
50.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
51.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
53.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
69.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje
70.
All Files
2010-06-22
Të Gjithë Skedarët
92.
Unable to open help file
2010-06-22
E pamundur hapja e file të ndihmës
96.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii Gent Thaçi https://launchpad.net/~gentthaci Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
115.
Preferences
2010-06-22
Parapëlqimet
119.
Rotate the page to the left (counter-clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të majtë
120.
Rotate the page to the right (clockwise)
2010-06-22
Rrotullo faqen në të djathtë
121.
Crop the selected page
2010-06-22
Preje faqen e përzgjedhur
124.
_Authorize
2010-06-22
_Autorizo
125.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
126.
_Password:
2010-06-22
_Fjalëkalim: