Translations by Taha KONUK

Taha KONUK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
348.
Upload _size:
2011-03-28
Yükleme _boyutu:
386.
Videos will appear in:
2011-03-28
Videoların görüntüleneceği yer:
433.
Crumble
2011-03-28
Parçala
434.
Fade
2011-03-28
Solma
437.
Slide
2011-03-28
Slayt
622.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
623.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
624.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
667.
_Import in Place
2011-03-28
Yer yer içe aktar
719.
Invalid pattern
2011-03-28
Geçersiz desen
791.
No events
2011-03-28
Olay yok
792.
No events found
2011-03-28
Olay bulunamadı
866.
No photos/videos
2011-03-28
fotoğraf/video yok
885.
2 images per page
2011-03-28
sayfa başına 2 resim
886.
4 images per page
2011-03-28
sayfa başına 4 resim
887.
6 images per page
2011-03-28
sayfa başına 6 resim
888.
8 images per page
2011-03-28
sayfa başına 8 resim
889.
16 images per page
2011-03-28
sayfa başına 16 resim
890.
32 images per page
2011-03-28
sayfa başına 32 resim
938.
Publishing
2011-03-28
Yayımlama
1053.
Find an image by typing text that appears in its name or tags
2011-03-28
İsmini ya da etiketini yazarak bir resim bul
1232.
R_ename imported files to lowercase
2011-03-28
İçe aktarılan dosyaların isimlerini küçük harf kullanarak _yeniden adlandır
1256.
Print image _title
2011-03-28
Resim _başlığını yazdır
1280.
Transition d_elay:
2011-03-28
Değişme _süresi