Translations by Laurentiu Buzdugan

Laurentiu Buzdugan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
~
-R, --regexp-perl use Perl 5's regular expressions syntax in the script.
2006-05-19
-R, --regexp-perl foloseşte sintaxa expresiilor regulare din Perl 5 în script.
23.
Success
2006-05-19
Succes
24.
No match
2006-05-19
Nici o potrivire
25.
Invalid regular expression
2006-05-19
Expresie regulară incorectă
26.
Invalid collation character
2006-05-19
Colaţiune de caractere incorectă
27.
Invalid character class name
2006-05-19
Nume de clasă de caractere incorect
28.
Trailing backslash
2006-05-19
Backslash în coadă
29.
Invalid back reference
2006-05-19
Referinţă înapoi incorectă
31.
Unmatched ( or \(
2006-05-19
( sau \( fără pereche
32.
Unmatched \{
2006-05-19
\{ fără pereche
33.
Invalid content of \{\}
2006-05-19
Conţinut incorect pentru \{\}
34.
Invalid range end
2006-05-19
Sfârşit de interval incorect
35.
Memory exhausted
2006-05-19
Memorie epuizată
36.
Invalid preceding regular expression
2006-05-19
Expresie regulară precedentă incorectă
37.
Premature end of regular expression
2006-05-19
Sfârşit prematur al expresiei regulare
38.
Regular expression too big
2006-05-19
Expresie regulară prea mare
39.
Unmatched ) or \)
2006-05-19
) sau \) fără pereche
40.
No previous regular expression
2006-05-19
Nici o expresie regulară anterioară
68.
`}' doesn't want any addresses
2006-05-19
`}' nu vrea nici o adresă
69.
: doesn't want any addresses
2006-05-19
: nu vrea nici o adresă
77.
multiple `p' options to `s' command
2006-05-19
multiple opţiuni `p' pentru comanda `s'
78.
multiple `g' options to `s' command
2006-05-19
multiple opţiuni `g' pentru comanda `s'
79.
multiple number options to `s' command
2006-05-19
număr multiplu de opţiuni pentru comanda `s'
80.
number option to `s' command may not be zero
2006-05-19
numărul de opţiuni pentru comanda `s' nu poate fi zero
83.
expected newer version of sed
2006-05-19
am aşteptat o versiune mai recentă de sed
85.
unknown command: `%c'
2007-06-03
2007-06-03
2007-06-03
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
2006-05-19
Comandă necunoscută:
90.
%s: file %s line %lu: %s
2006-05-19
%s: fişierul %s linia %lu: %s
91.
%s: -e expression #%lu, char %lu: %s
2006-05-19
%s: -e expresia #%lu, caracterul %lu: %s
94.
%s: can't read %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
95.
couldn't edit %s: is a terminal
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
96.
couldn't edit %s: not a regular file
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
2006-05-19
Nu am putut deschide fişierul %s: %s
100.
error in subprocess
2006-05-19
eroare în subproces
101.
option `e' not supported
2006-05-19
opţiunea `e' nu e suportată
102.
`e' command not supported
2006-05-19
comanda `e' nu e suportată
135.
cannot remove %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
140.
read error on %s: %s
2006-05-19
eroare citire pentru %s: %s
143.
cannot rename %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s
2006-05-19
%s: nu pot citi %s: %s