Translations by Tymoteusz Moryto

Tymoteusz Moryto has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
15.
SSH public key has changed!
2020-01-25
Publiczny klucz SSH został zmieniony!
50.
Shift+
2020-01-25
Shift+
51.
Ctrl+
2020-01-25
Ctrl+
72.
Connecting to '%s'…
2020-01-25
Łączenie do '%s'...
74.
Connecting to %s through SSH tunnel…
2020-01-25
Łączenie do %s poprzez tunel SSH...
75.
Waiting for an incoming SSH tunnel at port %i…
2020-01-25
Czekanie na przychodzący tunel SSH na porcie %i
148.
Configure the available resolutions
2020-01-25
Skonfiguruj możliwe rozdzielczości
150.
Use initial window size
2020-01-25
Użyj początkowego rozmiaru okna
159.
SSH Agent (automatic)
2020-01-25
Agent SSH (automatyczny)
166.
_Save and Connect
2020-01-25
_Zapisz i Połącz
177.
Keep aspect ratio when scaled
2020-01-25
Nie zmieniaj formatu obrazu podczas skalowania
193.
File %s is corrupted, unreadable or not found.
2020-01-25
Plik %s jest uszkodzony, nieczytelny lub nieznaleziony
217.
%d password changed.
%d passwords changed.
2020-01-25
Hasło %d zmienione.
Hasła %d zmienione.