Translations by Žygimantas Beručka

Žygimantas Beručka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 307 results
4.
Manage and change your network connection settings
2009-02-17
Tvarkykite ir keiskite savo tinklo ryšių parametrus
5.
Disable connected notifications
2012-09-17
Išjungti pranešimus apie prisijungimą
7.
Disable disconnected notifications
2012-09-17
Išjungti pranešimus apie atsijungimą
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2012-09-17
Nustatykite teigiamą, jei norite išjungti pranešimus atsijungiant nuo VPN.
13.
Stamp
2010-01-21
Antspaudas
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2010-01-21
Naudojama norint nustatyti, ar parametrai turi perkelti į naują versiją.
15.
Disable WiFi Create
2012-09-17
Išjungti belaidžių tinklų kūrimo galimybę
2010-01-21
Išjungti WiFi kūrimą
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2012-09-17
Nustatyti teigiamą išjungti įspėjimams apie LĮ liudijimus EAP tapatybės patvirtinime.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2012-09-17
Nustatyti teigiamą išjungti įspėjimams apei LĮ liudijimus antroje EAP tapatybės patvirtinimo fazėje.
35.
C_onnect
2007-06-29
Prisi_jungti
39.
Failed to add/activate connection
2012-04-03
Nepavyko pridėti / suaktyvinti ryšio
40.
Unknown error
2012-04-03
Nežinoma klaida
41.
Connection failure
2012-04-03
Ryšio problema
42.
Device disconnect failed
2012-04-03
Nepavyko atjungti įrenginio
43.
Disconnect failure
2012-04-03
Nepavyko atsijungti
44.
Connection activation failed
2012-04-03
Nepavyko suaktyvinti ryšio
56.
VPN connection has been successfully established. %s
2012-04-05
VPN ryšys sėkmingai užmegztas. %s
57.
VPN connection has been successfully established.
2012-04-05
VPN ryšys sėkmingai užmegztas.
58.
VPN Login Message
2009-02-17
VPN ryšio pranešimas
2007-06-29
VPN prisijungimo pranešimas
2007-06-29
VPN prisijungimo pranešimas
2007-06-29
VPN prisijungimo pranešimas
59.
VPN Connection Failed
2009-02-17
VPN ryšio klaida
2008-10-14
VPN prisijungimas nesėkmingas
2008-10-14
VPN prisijungimas nesėkmingas
63.
device not ready
2009-04-06
įrenginys nepasiruošęs
64.
disconnected
2009-04-06
atjungta
65.
Disconnect
2008-10-14
Atsijungti
66.
device not managed
2009-04-06
įrenginys nevaldomas
67.
No network devices available
2008-10-14
Tinklo įrenginių nerasta
68.
_VPN Connections
2009-02-17
_VPN ryšiai
2007-06-29
_VPN prisijungimai
2007-06-29
_VPN prisijungimai
2007-06-29
_VPN prisijungimai
72.
Networking disabled
2007-06-29
Tinklo sąsajos atjungtos
73.
Enable _Networking
2007-06-29
Įjungti _tinklą
77.
Connection _Information
2009-02-17
Ryšio _informacija
2007-06-29
Prisijungimo _informacija
2007-06-29
Prisijungimo _informacija
2007-06-29
Prisijungimo _informacija
79.
_About
2007-06-29
_Apie
81.
Disconnected
2007-06-29
Atjungta
82.
Don't show this message again
2008-10-14
Daugiau nerodyti šio pranešimo
95.
No network connection
2008-10-14
Nėra tinklo ryšio
2007-06-29
Nėra tinklo prisijungimo
2007-06-29
Nėra tinklo prisijungimo
96.
NetworkManager Applet
2007-06-29
NetworkManager įtaisas
100.
Mobile Broadband (%s)
2009-01-13
Mobilusis plačiajuostis ryšys (%s)
101.
Mobile Broadband
2009-01-13
Mobilusis plačiajuostis ryšys