Translations by Rimas Kudelis

Rimas Kudelis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
157.
Unknown
2010-11-30
Nežinoma
158.
Unknown
2010-11-30
Nežinoma
161.
Unknown
2010-11-30
Nežinoma
197.
Show PIN code
2010-11-30
Rodyti PIN kodą
204.
Show PIN/PUK codes
2010-11-30
Rodyti PIN/PUK kodus
210.
_Delete
2010-11-30
Pa_šalinti
228.
_Edit
2010-11-30
K_eisti
633.
_Save
2010-11-30
Į_rašyti
634.
Save any changes made to this connection.
2010-11-30
Išsaugoti visus šiam ryšiui daromus pakeitimus.
664.
Authenticate to edit the selected connection
2010-11-30
Norint keisti pasirinktą ryšį, reikia nustatyti tapatybę
665.
Delete the selected connection
2010-11-30
Pašalinti pasirinktą ryšį
666.
Authenticate to delete the selected connection
2010-11-30
Norint pašalinti pasirinktą ryšį, reikia nustatyti tapatybę
734.
Automatic, DHCP only
2010-11-30
Automatinis, tik DHCP
753.
My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)
2010-11-30
Mano tiekėjas naudoja C_DMA paremtą technologiją (t. y. 1xRTT, EVDO)
877.
None
2010-11-30
Nėra