Translations by aurisc4

aurisc4 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 737 results
2.
Manage your network connections
2012-02-06
Tvarkyti tinklo ryšius
4.
Manage and change your network connection settings
2016-01-25
Tvarkykite ir keiskite savo tinklo ryšių nustatymus
6.
Set this to true to disable notifications when connecting to a network.
2013-01-27
Nustatykite į teigiamą, jei nepageidaujate, kad būtų rodomi pranešimai jungiantis prie tinklo.
2012-08-11
Nustatykite į TEIGIAMĄ, jei norite išjungti pranešimus jungiantis prie tinklo.
8.
Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network.
2013-01-27
Nustatykite į teigiamą, jei nepageidaujate, kad būtų rodomi pranešimai atsijungus nuo tinklo.
2012-08-11
Nustatykite į TEIGIAMĄ, jei norite išjungti pranešimus atsijungiant nuo tinklo.
9.
Disable VPN notifications
2012-08-11
Išjungti VPN pranešimus
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2012-08-11
Nustatykite į TEIGIAMĄ, jei norite išjungti pranešimus atsijungiant nuo VPN.
12.
Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available.
2013-01-27
Nustatykite į teigiamą, jei norite išjungti pranešimus, rodomus esant prieinamų belaidžio ryšio tinklų.
2012-08-11
Nustatykite į TEIGIAMĄ, jei norite išjungti pranešimus, kai yra prieinamų belaidžio ryšio tinklų.
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2016-01-25
Naudojama norint nustatyti, ar nustatymai turėtų būti perkelti į naują versiją.
16.
Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2013-01-27
Nustatykite į teigiamą, jei norite išjungti „adhoc“ tinklų kūrimo galimybę naudojant šį įtaisą.
2012-08-11
Nustatykite į TEIGIAMĄ, jei norite išjungti adhoc tinklų kūrimą naudojant šį įtaisą.
17.
Show the applet in notification area
2013-06-17
Rodyti įtaisą pranešimų vietoje
18.
Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area.
2013-06-17
Nustatykite NEIGIAMĄ įtaiso rodymui pranešimų vietoje išjungti.
19.
Ignore CA certificate
2012-08-11
Nepaisyti LĮ liudijimo
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2017-03-14
Nustatykite teigiamą, norėdami išjungti įspėjimus apie LĮ liudijimus EAP tapatybės nustatyme.
2012-08-11
Nustatyti teigiamą įspėjimams apie LĮ liudijimus išjungti EAP tapatybės patvirtinime.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2017-03-14
Nustatykite teigiamą, norėdami išjungti įspėjimus apei LĮ liudijimus antroje EAP tapatybės nustatymo fazėje.
2012-08-11
Nustatyti teigiamą įspėjimams apie LĮ liudijimus išjungti EAP tapatybės patvirtinimo antrojoje fazėje.
22.
NetworkManager
2015-09-13
NetworkManager
23.
NetworkManager connection editor
2016-08-16
NetworkManager ryšio redaktorius
24.
NetworkManager is a system service for managing and configuring your network connections and devices.
2015-09-13
NetworkManager yra sisteminė tarnyba tinklo ryšių bei įrenginių valdymui bei konfigūravimui.
25.
The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and edit existing connection profiles for NetworkManager.
2015-09-13
nm-connection-editor programa dirba su NetworkManager ryšių profilių kūrimui bei redagavimui.
26.
The NetworkManager Developers
2016-08-16
NetworkManager kūrėjai
27.
object class '%s' has no property named '%s'
2017-03-14
objekto klasė „%s“ neturi savybės, pavadinimu „%s“
28.
property '%s' of object class '%s' is not writable
2017-03-14
savybė „%s“, kuri priklauso klasei „%s“ nėra skirta rašymui
29.
construct property "%s" for object '%s' can't be set after construction
2017-03-14
konstruktoriaus savybė „%s“, kuri priklauso objektui „%s“, negali būti nustatyta po sukonstravimo
30.
'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype
2017-03-14
„%s::%s“ nėra tinkamas savybės pavadinimas; „%s“ nėra GObject potipis
31.
unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'
2017-03-14
nepavyko nustatyti savybės „%s“, priklausančios tipui „%s“ iš „%s“ tipo reikšmės
32.
value "%s" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of type '%s'
2017-03-14
reikšmė „%s“, kuri priklauso tipui „%s“, yra netinkama arba už savybės „%s“, priklausančios tipui „%s“, ribų
33.
802.1X authentication
2017-03-14
802.1X tapatybės nustatymas
2013-01-27
802.1X tapatybės patvirtintimas
2012-08-11
802.1X tapatybės patvirtinimas
34.
_Cancel
2015-09-13
_Atsisakyti
45.
Don’t show this message again
2017-03-14
Daugiau neberodyti šio pranešimo
46.
The VPN connection “%s” disconnected because the network connection was interrupted.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ atsijungė, kadangi buvo nutrauktas tinklo ryšys.
47.
The VPN connection “%s” failed because the network connection was interrupted.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi buvo nutrauktas tinklo ryšys.
48.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi VPN tarnyba netikėtai sustojo.
49.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service returned invalid configuration.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi VPN tarnyba grąžino netinkamą konfigūraciją.
50.
The VPN connection “%s” failed because the connection attempt timed out.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi baigėsi bandymo prisijungti laiko limitas.
51.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service did not start in time.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi VPN tarnyba nebuvo paleista laiku.
52.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi VPN tarnybai nepavyko pasileisti.
53.
The VPN connection “%s” failed because there were no valid VPN secrets.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi nebuvo tinkamų VPN paslapčių.
54.
The VPN connection “%s” failed because of invalid VPN secrets.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi buvo netinkamų VPN paslapčių.
55.
The VPN connection “%s” failed.
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko.
60.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start. %s
2017-03-14
VPN ryšys „%s“ nepavyko, kadangi VPN tarnybai nepavyko pasileisti. %s
61.
The VPN connection “%s” failed to start. %s
2017-03-14
VPN ryšiui „%s“ nepavyko pasileisti. %s
62.
device not ready (firmware missing)
2010-08-14
įrenginys nepasiruošęs (trūksta aparatinės programinės įrangos)
69.
_Configure VPN…
2017-03-14
_Konfigūruoti VPN…