Translations by Aurimas Fišeras

Aurimas Fišeras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
17.
Show the applet in notification area
2012-03-31
Rodyti programėlę pranešimų srityje
18.
Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area.
2012-03-31
Nustatykite NETIESA programėlės rodymui pranešimų srityje išjungti.
37.
ad-hoc
2012-02-06
ad-hoc
38.
secure.
2012-02-06
saugus.
75.
Enable _Mobile Broadband
2010-04-05
Įjungti plačiajuostį _mobilų
76.
Enable N_otifications
2010-04-05
Įjungti _pranešimus
80.
Disconnected - you are now offline
2009-10-15
Ryšys nutrauktas - dabar esate atsijungę
84.
Ethernet network
2013-03-28
Eterneto tinklas
85.
Modem network
2012-02-06
Modemo tinklas
102.
Available
2009-10-15
Prieinamai
167.
General
2011-03-26
Bendri
173.
IPv4
2011-03-26
IPv4
175.
IPv6
2011-03-26
IPv6
176.
Ignored
2011-03-26
Ignoruojama
188.
The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui file was not found).
2011-03-26
NetworkManager programėlė nerado kai kurių reikalingų išteklių (.ui failas nerastas).
298.
2
2011-03-26
2
299.
3
2011-03-26
3
300.
4
2011-03-26
4
328.
Twisted Pair (TP)
2011-03-26
Susuktoji laidų pora (TP)
330.
BNC
2011-03-26
BNC
332.
10 Mb/s
2011-03-26
10 Mb/s
333.
100 Mb/s
2011-03-26
100 Mb/s
334.
1 Gb/s
2011-03-26
1 Gb/s
335.
10 Gb/s
2011-03-26
10 Gb/s
372.
Addresses
2011-03-26
Adresai
394.
Automatic with manual DNS settings
2011-03-26
Automatinis su rankinėmis DNS nuostatomis
395.
Link-Local
2011-03-26
Tik vietinis
437.
Basic
2011-03-26
Pagrindiniai
439.
Advanced
2011-03-26
Išsamiau
446.
Authentication
2011-03-26
Tapatumo nustatymas
449.
Compression
2011-03-26
Glaudinimas
456.
Echo
2011-03-26
Aidas
572.
A (5 GHz)
2011-03-26
A (5 GHz)
573.
B/G (2.4 GHz)
2011-03-26
B/G (2.4 GHz)
576.
Ad-hoc
2011-03-26
Ad-hoc
586.
Allowed Authentication Methods
2011-03-26
Leidžiami tapatumo nustatymo metodai
632.
The connection editor could not find some required resources (the .ui file was not found).
2011-03-26
Ryšių rengyklė nerado kai kurių reikalingų išteklių (.ui failas nerastas).
778.
Could not load VPN user interface.
2011-03-26
Nepavyko įkelti VPN naudotojo sąsajos.
781.
Choose a VPN Connection Type
2011-03-26
Pasirinkite VPN prisijungimo tipą
810.
Active Network Connections
2011-03-26
Aktyvūs tinklo ryšiai
822.
Country or region
2011-03-26
Šalis arba regionas
834.
Country or Region List:
2011-03-26
Šalių arba regionų sąrašas:
905.
Usage:
2010-04-05
Naudojimas:
907.
It is not intended for command-line interaction but instead runs in the GNOME desktop environment.
2010-04-05
Ši programa neskirta komandos eilutės sąveikai, bet vykdoma GNOME darbalaukio aplinkoje.
934.
DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)
2012-02-06
DER, PEM, ar PKCS#12 privatieji raktai (*.der, *.pem, *.p12, *.key)
953.
Version 0
2011-03-26
Versija 0
954.
Version 1
2011-03-26
Versija 1
989.
1 (Default)
2011-03-26
1 (numatytasis)