Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1124 results
1.
Run Software
Chạy phần mềm
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2012-08-23
| msgid "Software"
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
2.
application-x-executable
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
application-x-executable
Translated by Trần Ngọc Quân on 2017-04-29
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
3.
Nautilus
Nautilus
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-09
Name: don't translate / Tên: đừng dịch
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:6
4.
Access and organize files
Truy cập và tổ chức tập tin
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
5.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, được biết đến như là bộ duyệt tập tin, là ứng dụng quản lý tập tin cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó đơn giản và thích hợp cho quản lý và duyệt tập tin trên hệ thống của bạn.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-12-15
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:9
6.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Nautilus hỗ trợ các tính năng cơ bản về quản lý tập tin và hơn thế nữa. Nó có thể tìm kiếm và quản lý các tập tin và thư mục của bạn, cả trên máy nội bộ và cả trên mạng, đọc và ghi dữ liệu từ và đến từ đĩa đa phương tiện, chạy văn lệnh, và khởi chạy các ứng dụng. Nó có ba cách trình bày: Dạng lưới biểu tượng, Danh sách biểu tượng, và cây. Các tính năng của nó có thể được mở rộng bằng các phần bổ xung và văn lệnh.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-11-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:13
7.
Tile view
Hiển thị kiểu lợp ngói
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-19
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:31
8.
List view
Hiển thị kiểu liệt kê
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-19
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:35
9.
Search
Tìm kiếm
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-09
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:39 src/nautilus-query.c:536 src/nautilus-search-directory-file.c:175 src/nautilus-search-directory-file.c:232 src/nautilus-search-directory-file.c:272 src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:872 src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:517
10.
Other locations
Vị trí khác
Translated by Trần Ngọc Quân on 2019-03-19
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:43
110 of 1124 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Nguyễn Anh, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Tran Vinh Tan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, dalmate.