Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 1124 results
1.
Run Software
Spustiť softvér
Translated by Dusan Kazik on 2013-03-25
desktop entry name
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
2.
application-x-executable
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
application-x-executable
Translated by Dusan Kazik on 2017-04-29
Located in data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
3.
Nautilus
Nautilus
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:6
4.
Access and organize files
Pristupuje k súborom a organizuje ich
Translated by Dusan Kazik on 2018-03-24
desktop entry comment
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
5.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Program Nautilus, tiež známy ako Súbory, je predvolený správca súborov prostredia GNOME. Poskytuje jednoduchý a integrovaný spôsob spravovania vašich súborov a prehliadania vášho systému súborov.
Translated by Dusan Kazik on 2014-09-10
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:9
6.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Program Nautilus podporuje všetky základné funkcie správcu súborov a ešte viac. Dokáže vyhľadať a spravovať vaše súbory a priečinky, miestne aj v sieti, čítať a zapísať údaje na vymeniteľných médiách, spustiť skripty a aplikácie. Obsahuje tri druhy zobrazení: Mriežka ikôn, zoznam ikôn a stromové zobrazenie. Jeho funkcie môžu byť rozšírené pomocou zásuvných modulov a skriptov.
Translated by Dusan Kazik on 2014-09-10
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:13
7.
Tile view
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:31
8.
List view
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:35
9.
Search
Vyhľadať
Translated by Marcel Telka on 2006-03-09
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-26
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:39 src/nautilus-query.c:536 src/nautilus-search-directory-file.c:175 src/nautilus-search-directory-file.c:232 src/nautilus-search-directory-file.c:272 src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:872 src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:517
10.
Other locations
(no translation yet)
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:43
110 of 1124 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Dusan Kazik, Fpfilko, Frantisek Elias, František Horínek, Marcel Telka, Marián Bača, Martin, Milan Slovák, Misl1, Peter Mráz, helix84, tuharsky.