Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 176 results
4.
Access and organize files
Utforsk og organiser filer
Translated by Åka Sikrom on 2014-05-25
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aksesser og organiser filer
Suggested by Kjartan Maraas on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
5.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filbehandler for GNOME-skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet på.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filhåndterer for GNOME skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:9
6.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filbehandler og mer. Den kan finne og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filhåndterer og mer. Den kan søke og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:13
18.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinja.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinjen.
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Viss nøkkelen setjes til «true» vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:89
28.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2014-11-26
Suggestions:
Dersom sett til «true», vil Nautilus be om stadfesting når du prøver å slette filer eller tømme papirkorga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Andreas N. on 2012-01-31
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkorga viss sett til «true».
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:114
29.
When to show number of items in a folder
Bestemmer når antall elementer i en mappe skal vises
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-05-05
In upstream:
Bestemmer når antall oppføringer i en mappe skal vises
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Om talet på element i ei mappe skal visast
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:119
33.
What to do with executable text files when activated
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når du trykker på dem
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når de trykkes på
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Kva som skal gjerast med køyrbare tekstfiler som vert aktiverte
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
43.
When to show thumbnails of files
Når Nautilus skal vise filminiatyrer
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Når filminiatyrer skal vises
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:155
45.
Maximum image size for thumbnailing
Maksimal miniatyrbildestørrelse
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Maksimal bildestørrelse for miniatyrer
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Største biletestorleik for miniatyrar
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:161
82.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
Nye vinduer har adressefeltet synlig hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nye vinduer har adressefeltet synlig hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann, vil nyopna vindauge ha adresselinja synleg.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Disco package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
110 of 176 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Almanildo, Anders Bondehagen, Daniel Halvorsen, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Åka Sikrom.